29.–30. mars

Mye av grunnlaget for din jobb som tillitsvalgt ligger i lovverket og hovedavtalene. Dette fordypningskurset har som formål å gi deg som tillitsvalgt bedre kjennskap til utvalgte temaer i lov- og avtaleverket vårt.

Meld meg på

Dette er et fordypningskurs i tillitsvalgtopplæringen.

Du ta grunnkursets del 1 og 2 før du deltar på fordypningskurs. Du finner det her.

På fordypningskurset lærer du mer om blant annet:

Tillitsvalgtes rolle, rettigheter og plikter ved:

 • Oppsigelse, omstilling og nedbemanning
 • Vanskelige saker og varslinger
 • Drøftinger og forhandlinger
 • Arbeidstid og reisetid
 • Ansettelsestyper. Midlertidig stilling, innleie

Kursets utgangspunkt vil være bestemmelsene i NHO-avtalen, men det vil allikevel være relevant for tillitsvalgte med andre avtaler og de uten avtaler i privat sektor.

Målgruppe

Teknas lokale tillitsvalgte i private virksomheter som har fullført grunnkurset.

Reisebestilling og refusjon av utlegg

Tekna er i en overgangsfase til et nytt reisebestillingssystem. Det er fortsatt mulig å bestille gjennom Egencia på telefon 23 15 04 99 eller e-post customer_service@egencia.no. Notér ''Reise belastes Tekna, comcode 825152'' i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i e-posten: Tekna/Tillitsvalgt/23103/Nils Christian Børresen

Overnatting bestiller Tekna til dere som krysser av for dette i påmeldingen. Reisen bestiller du selv, men vent til 14 dager før kursstart i tilfelle kurset må avlyses eller utsettes.

Tekna dekker reise og opphold. Les mer om refusjon av utlegg her.

PS: Prosjektnummeret til dette kurset er 23103

Skriv ut

Onsdag 29. mars 2023

Kursledere fra Teknas seksjon for arbeidsliv og juss

09.30

Enkel servering, registrering

10.00

Innledning og presentasjon av deltakere og forelesere

 • Innledning om kollektiv og individuell arbeidsrett
 • Drøftinger og forhandlinger
 • Ufravikelighetsprinsippet
 • Særavtaler

12.00

Ansettelsestyper. Fast og midlertidig stilling, innleie

13.00

Lunsj

14.00

Vanskelige saker (herunder oppsigelse), sykefraværsoppfølging og varsling

16.00

Arbeidstid, herunder reisetid

17.00

Avslutning av første dag

18.30

Aperitiff

19.00

Middag

Torsdag 30. mars 2023

Kursledere fra Teknas seksjon for arbeidsliv og juss

09.00

Omstilling og nedbemanning (oppsigelse)

 • Virksomhetsoverdragelse
 • Kompetansekartlegging- og utvikling
 • Konfidensialitet

11.30

Lunsj

12.30

Fortsettelse på omstilling og nedbemanning

15.00

Avslutning