Et praktisk kurs for deg som forhandler på vegne av Tekna-gruppen.

Meld meg på

Dette er et fordypningskurs i tillitsvalgtopplæringen.

Kurset er for deg som har fullført grunnkurset, som er tillitsvalgt i en virksomhet og som ønsker å utvikle dine forhandlingsferdigheter og bygge videre på erfaringene du allerede har fra å forhandle.

Du ta grunnkurset for din sektor før du deltar, privat sektor, kommunal sektor eller statlig sektor

Læringsmetodikk

For å bli bedre på forhandlinger, er det nødvendig med en praktisk tilnærming som er forankret i vitenskapelig teori. Da kan du være trygg på at det du gjør, virkelig gir læringsutbytte.

Kurset har en praktisk tilnærming hvor det legges opp til trening og involvering, og det bygger videre på det du lærte om forhandlinger på grunnkurset.

Reisebestilling og refusjon av utlegg

Tekna er i en overgangsfase til et nytt reisebestillingssystem. Det er fortsatt mulig å bestille gjennom Egencia på telefon 23 15 04 99 eller e-post customer_service@egencia.no. Notér ''Reise belastes Tekna, comcode 825152'' i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i e-posten: Tekna/Tillitsvalgt/23291/Nils Christian Børresen

Overnatting bestiller Tekna til dere som krysser av for dette i påmeldingen. Reisen bestiller du selv, men vent til 14 dager før kursstart i tilfelle kurset må avlyses eller utsettes.

Fordypningser et gratis tilbud til alle i styret i den lokale gruppa. Tekna dekker reise og opphold. Les mer om refusjon av utlegg her.

PS: Prosjektnummeret til dette kurset er 23291

Skriv ut

Torsdag 25. mai 2023

10.00

Oppstart

  • Teori, begrepsaparat og øvelser

13.00

Lunsj

17.00

Avslutning av første dag

18.00

Aperitiff og middag

Fredag 26. mai 2023

08.30

Øvelser og teori

13.00 - 14.00

Kurset avslutter med lunsj

  • Sverre Blandhol

    Universitetet i Oslo

    Sverre Blandhol er dr. juris og professor ved Det juridiske fakultet i Oslo. Han har forsket på og undervist om forhandlinger i en årrekke, og har betydelig praktisk erfaring fra arbeid som advokat, mekler og rådgiver. Blandhol har også en mastergrad i psykologi, og han har vært gjesteforsker ved Program of Negotiation ved Harvard University der råutkastet til boken Smarte forhandlinger ble skrevet.