7. feb.
kl. 16:30–19:00

Vi inviterer alle Tekna-tillitsvalgte i Oslo og Akershus til Forberedende R-møte nr. 2 (FRM2)

Meld meg på

Beskrivelse

I løpet av dette møtet ønsker styret å gjennomgå og diskutere konkrete saksforslag. Sakene som er foreslått under er hva styret ønsker at Tekna Oslo Avdeling skal jobbe med mot Representantskapsmøtet i juni 2019.

De presenterte vinklingene er forslag til diskusjon og ikke begrensene for tematikken. Det er også åpent for å komme med forslag til nye saker på møtet.

Forslag til saker:

  1. Bærekraft i samfunnet Kan vi både være miljøvennlig og satse på oljen? Hvilke endringer må samfunnet igjennom for at vi ikke skal bruke opp resursene vi sitter på.

  2. Utdanningene endrer seg - Hvilke opptakskrav skal vi ha? Sammensatte og tverrfaglige grader gir utfordringer, i tillegg kommer endringer av allerede etablerte fagområder. Dette gjør det vanskeligere å være konsekvent på opptak av medlemmer. Hva er viktigst? At man har en mastergrad eller at man har en teknisk naturvitenskaplig utdanning og bakgrunn? Hva er minimimskravet til opptak?

  3. Fremtidens medlemsmasse Hvordan ser medlemsmassen ut i 2040? Hva ser vi horisonten av ny teknologi (apper) og trender som kan medføre endringer i arbeidslivet?

  4. Hvordan øke graden av organisering, og beholde og involvere medlemmer. Dette går både på rekruttering til Tekna og sørge for at medlemmene vi har blir værende. Ved å involvere medlemmene mer i organisasjonen vil tilhørigheten styrkes, og det kan gi gode resultater på å beholde og rekruttere medlemmer. Men hvordan skal vi gjøre det?

  5. Tekna må bli mer synlig. Vi må vise kompetansen til Tekna-medlemmene i massemedia, og vise at de nettop er Tekna-medlemmer.


Program og praktisk info:

  • Vi starter med enkel servering kl.16.30 i Klubben, 9 etasje i Ingeniørenes Hus
  • Møtet starter ca. kl. 17.00
  • Vi regner med å være ferdig med møtet ca. kl. 19.00.

Finn frem:

Adresse: Kronprinsensgt. 17, Klubben 9. etasje