24. nov.
kl. 09:00–15:00

Velkommen til Geoteknikkdagen fredag 24. november!

Meld meg på

Årets fjellsprengingskonferanse er den 55. i rekken og igjen har du muligheten til å møte kolleger, kunder og konkurrenter i en hyggelig atmosfære – bygg nettverk og få faglig og sosialt påfyll!

Vi kan by på et fullspekket og spennende faglig program. Du får blant annet høre om geoteknikk i et raskt endrende klima på Svalbard og vi arrangerer middag for geoteknikere fredag kveld – husk å krysse av for dette i påmeldingen om du ønsker å være med.

Trenger du hotellrom? Bestill på radissonblu.com, eller ring 23 29 30 00 og oppgi bookingkode FJEL17.

Vel møtt!

Skriv ut

TORSDAG 23. NOVEMBER

09:00 - 09:20

1. Åpning - velkommen

Øyvind Engelstad, Norconsult

09:20 - 09:40

2. Underground Railway Stations - Large infrastructure projects in a challenging environment

Jürg Matter, Basler & Hofmann AG

09:40 - 10:00

3. E39 Svegatjørn - Rådal, bynære tunneler K11

Tekniske utfordringer, valgte løsninger og erfaringer

Catrine Hatlenes, Statens vegvesen

10:00 - 10:20

4. Nytt fra DSB

Siri Hagehaugen, DSB

10:20 - 10:40

Pause

10:40 - 11:00

5. Passering av lausmassesone i Rødølstunnelen

Anders Øyre, Statens vegvesen region vest

11:00 - 11:20

6. Lysebotn II - utvidelse av eksisterende kraftanlegg

Olaf Rømcke, Orica

11:20 - 11:40

7. Rv 555 Sotrasambandet, presentasjon av kommende OPS-prosjekt

Sverre Ottesen, Statens vegvesen

11:40 - 12:00

8. Historisk innlegg: Kald krig - store anlegg i berg

Jan Anton Rygh

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:20

9. Nytt fra NFF

Repr. fra NFF

13:20 - 13:45

10. Resultater fra Fotokonkurransen

Kjersti Dunham, Statens vegvesen / Arve Brekkhus, Byggeind.

13:45 - 14:05

11. Upper Tamakoshi Hydropower Project

tekniske, sikkerhetsmessige og kulturelle utfordringer under bygging av Nepals største vannkraftverk

Navn ikke avklart

14:05 - 14:25

12. OREA - Utvidelse av eksisterende renseanlegg i Strømmen

Risikostyring og godt lagspill i et utfordrende prosjekt

Jan K.G. Rohde, Sweco Norge AS

14:25 - 14:45

Pause

14:45 - 15:05

13. TIGHT - Et forskningsprosjekt innen injeksjonsteknikk

Eivind Grøv, SINTEF Byggforsk / NTNU

15:05 - 15:25

14. Cementitious grouts or/and chemicals

Tomasz Najder, Najder Engineering, Sverige

15:25 - 15:45

15. Mælefjelltunnelen - høye vannlekkasjer, høyt vanntrykk og utfordrende injeksjon

Kristin Hilde Holmøy, SINTEEF Byggforsk

15:45 - 16:00

Pause

16:00 - 16:20

16. Elektroniske løsninger for underjordsdrift

Erik Svedlund, Atlas Copco

16:20 - 16:40

17. Elektroniske tennere i norske tunneler -

fra forsøkssalver til daglig drift

Espen Hugaas, Orica

16:40

Slutt

19:45 - 23:50

Fellesmiddag

FREDAG 24. NOVEMBER

FELLESSESJON BERGMEKANIKK / GEOTEKNIKK

09:00 - 09:20

18. Kartlegging og modellering av undersjøiske skred i Bjørnafjorden –

en tverrfaglig tilnærming

Heidi Kjennbakken, Statens vegvesen Vegdirektoratet

09:20 - 09:40

19. Behov for ny standard for uforstyrrede prøveopptak i berg og løsmasser?

Anniken Hagen, Sweco Norge AS

09:40 - 10:00

20. Hva skjer på Svalbard? Geoteknikk i et raskt endrende klima

Arne Instanes, Instanes AS

10:00 - 10:20

21. Varsling av skredfare på veg

Martine Holm Frekhaug, Statens vegvesen Vegdirektoratet

10:20 - 10:50

Omrigging av saler

SESJON BERGMEKANIKK

10:50 - 11:00

22. Lederens 10 minutter

Øyvind Dammyr, Norconsult

11:00 - 11:20

23. Stability problems in drill-and-blast tunnels caused by faulted rock

Could TBM tackle mot of these cases, or not?

Javier Macias, JMC-RockEng AS

11:20 - 11:40

24. Stabilitetsvurdering av svakhetssone i svellande og degraderbar bergmasse

Silje-Elin Skrede, Norconsult AS

11:40 - 12:00

25. Utfordringer knyttet til berget som byggeteknisk materiale

OREA - utvidelsen av eksisterende renseanlegg i berg

Eirik Hannestad, Sweco Norge AS

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:20

26. Viktige ingeniørgeologiske vurderinger ved planlegging av TBM-tunneler i Norge

Øyvind Dammyr, Norconsult AS

13:20 - 13:40

27. Geofysiske metoder og svakhetssoner i fjell. Hva fungerer best?

Jan Steinar Rønning, NGU / NTNU

13:40 - 14:00

28. Svellemekanismer i bergarter som ikke inneholder svelleleire

Lena Selen, NTNU

14:00 - 14:20

Pause

14:20 - 14:40

29. Review of prevailing methods for the prediction of potential rock burst/rock spalling in tunnels

Krishna Kanta Panthi, NTNU

14:40 - 15:00

30. Numerisk stabilitetsvurdering av bergstabbe i Ulriken tunnel ved TBM driving

Marie Rekve, Bane NOR

15:00 - 15:20

31. Warning system during construction of Follobanen tunnel under Ekeberg tunnels

Nghia Trinh, SINTEF Byggforsk

15:20 - 15:21

Slutt

SESJON GEOTEKNIKK

10:50 (32) Lederens 10 minuttter

Magnus Rømoen, NGI

11:00 (33) Stabilisering av kvikkleire ved bruk av salt

Tonje Eide Helle

11:20 (34) E6 Trondheim - Melhus. Skjæring i kalk/sementstabilisert kvikkleire

Eivind Schnell Juvik, Statens vegvesen

11:40 (35) Bestemmelse av hviletrykk (K0') i norske leirer -

anbefalinger basert på en sammenstilling av lab- og feltdata

Jean-Sébastien L'Heureux, NGI

12:00 Lunsj

13:00 (36) Strandsonestabilitet - hva har vi lært av å nedsette komiteer for å utrede skredårsak?

Steinar Nordal, NTNU

13:20 (37) Fv32 Hovengatunnelen i Porsgrunn.

Løsmassetunnel bygges ferdig i bakken før utgraving. Permanent spunt og jetpeler som hel, konstruktiv bunnplate

Ola Ellingbø, Norconsult

13:40 Pause

14:10 (38) REDWIN - REDucing cost in offshore WINd

by Integrated structural and geotechnical design

Kristoffer Skau, NGI

14:30 (39) Geotekniske utfordringer "Ground Pad - Seaton Channel -

Decommissioning of Brent Delta Platform"

David Maloney, DnVGL as

14:50 Pause

15.20 (40) Orkla City

Martin Dons, Multiconsult as

15:40 (41) Tittel kommer

Foreleser ikke avklart

16:00 Slutt

17:00 Middag Geoteknikk

Arrangører

 • Norsk forening for fjellsprengningsteknikk
 • Norsk bergmekanikkgruppe
 • Norsk geoteknisk forening

Gullsponsor

 • Orica

Sølvsponsor

 • Austin Powder
 • Basf
 • Cempro
 • Forcit
 • Glasopor
 • Norconsult
 • Normet
 • Sica