24. nov.
kl. 09:00–15:00

Velkommen til Bergmekanikkdagen fredag 24. november!

Meld meg på

Årets fjellsprengingskonferanse er den 55. i rekken og igjen har du muligheten til å møte kolleger, kunder og konkurrenter i en hyggelig atmosfære – bygg nettverk og få faglig og sosialt påfyll!

Vi kan by på et fullspekket og spennende faglig program. I år får du blant annet høre om geoteknikk i et raskt endrende klima på Svalbard og mye annet.

Trenger du hotellrom? Bestill på radissonblu.com, eller ring 23 29 30 00 og oppgi bookingkode FJEL17.

Vel møtt!

Skriv ut

TORSDAG 23. NOVEMBER

09:00 - 09:20

1. Åpning - velkommen

Øyvind Engelstad, Norconsult

09:20 - 09:40

2. Underground Railway Stations - Large infrastructure projects in a challenging environment

Jürg Matter, Basler & Hofmann AG

09:40 - 10:00

3. E39 Svegatjørn - Rådal, bynære tunneler K11

Tekniske utfordringer, valgte løsninger og erfaringer

Catrine Hatlenes, Statens vegvesen

10:00 - 10:20

4. Nytt fra DSB

Siri Hagehaugen, DSB

10:20 - 10:40

Pause

10:40 - 11:00

5. Passering av lausmassesone i Rødølstunnelen

Anders Øyre, Statens vegvesen region vest

11:00 - 11:20

6. Lysebotn II - utvidelse av eksisterende kraftanlegg

Olaf Rømcke, Orica

11:20 - 11:40

7. Rv 555 Sotrasambandet, presentasjon av kommende OPS-prosjekt

Sverre Ottesen, Statens vegvesen

11:40 - 12:00

8. Historisk innlegg: Kald krig - store anlegg i berg

Jan Anton Rygh

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:20

9. Nytt fra NFF

Repr. fra NFF

13:20 - 13:45

10. Resultater fra Fotokonkurransen

Kjersti Dunham, Statens vegvesen / Arve Brekkhus, Byggeind.

13:45 - 14:05

11. Upper Tamakoshi Hydropower Project

tekniske, sikkerhetsmessige og kulturelle utfordringer under bygging av Nepals største vannkraftverk

Navn ikke avklart

14:05 - 14:25

12. OREA - Utvidelse av eksisterende renseanlegg i Strømmen

Risikostyring og godt lagspill i et utfordrende prosjekt

Jan K.G. Rohde, Sweco Norge AS

14:25 - 14:45

Pause

14:45 - 15:05

13. TIGHT - Et forskningsprosjekt innen injeksjonsteknikk

Eivind Grøv, SINTEF Byggforsk / NTNU

15:05 - 15:25

14. Cementitious grouts or/and chemicals

Tomasz Najder, Najder Engineering, Sverige

15:25 - 15:45

15. Mælefjelltunnelen - høye vannlekkasjer, høyt vanntrykk og utfordrende injeksjon

Kristin Hilde Holmøy, SINTEEF Byggforsk

15:45 - 16:00

Pause

16:00 - 16:20

16. Elektroniske løsninger for underjordsdrift

Erik Svedlund, Atlas Copco

16:20 - 16:40

17. Elektroniske tennere i norske tunneler -

fra forsøkssalver til daglig drift

Espen Hugaas, Orica

16:40

Slutt

19:45 - 23:50

Fellesmiddag

FREDAG 24. NOVEMBER

FELLESSESJON BERGMEKANIKK / GEOTEKNIKK

09:00 - 09:20

18. Kartlegging og modellering av undersjøiske skred i Bjørnafjorden –

en tverrfaglig tilnærming

Heidi Kjennbakken, Statens vegvesen Vegdirektoratet

09:20 - 09:40

19. Behov for ny standard for uforstyrrede prøveopptak i berg og løsmasser?

Anniken Hagen, Sweco Norge AS

09:40 - 10:00

20. Hva skjer på Svalbard? Geoteknikk i et raskt endrende klima

Arne Instanes, Instanes AS

10:00 - 10:20

21. Varsling av skredfare på veg

Martine Holm Frekhaug, Statens vegvesen Vegdirektoratet

10:20 - 10:50

Omrigging av saler

SESJON BERGMEKANIKK

10:50 - 11:00

22. Lederens 10 minutter

Øyvind Dammyr, Norconsult

11:00 - 11:20

23. Stability problems in drill-and-blast tunnels caused by faulted rock

Could TBM tackle mot of these cases, or not?

Javier Macias, JMC-RockEng AS

11:20 - 11:40

24. Stabilitetsvurdering av svakhetssone i svellande og degraderbar bergmasse

Silje-Elin Skrede, Norconsult AS

11:40 - 12:00

25. Utfordringer knyttet til berget som byggeteknisk materiale

OREA - utvidelsen av eksisterende renseanlegg i berg

Eirik Hannestad, Sweco Norge AS

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:20

26. Viktige ingeniørgeologiske vurderinger ved planlegging av TBM-tunneler i Norge

Øyvind Dammyr, Norconsult AS

13:20 - 13:40

27. Geofysiske metoder og svakhetssoner i fjell. Hva fungerer best?

Jan Steinar Rønning, NGU / NTNU

13:40 - 14:00

28. Svellemekanismer i bergarter som ikke inneholder svelleleire

Lena Selen, NTNU

14:00 - 14:20

Pause

14:20 - 14:40

29. Review of prevailing methods for the prediction of potential rock burst/rock spalling in tunnels

Krishna Kanta Panthi, NTNU

14:40 - 15:00

30. Numerisk stabilitetsvurdering av bergstabbe i Ulriken tunnel ved TBM driving

Marie Rekve, Bane NOR

15:00 - 15:20

31. Warning system during construction of Follobanen tunnel under Ekeberg tunnels

Nghia Trinh, SINTEF Byggforsk

15:20 - 15:21

Slutt

SESJON GEOTEKNIKK

10:50 (32) Lederens 10 minuttter

Magnus Rømoen, NGI

11:00 (33) Stabilisering av kvikkleire ved bruk av salt

Tonje Eide Helle

11:20 (34) E6 Trondheim - Melhus. Skjæring i kalk/sementstabilisert kvikkleire

Eivind Schnell Juvik, Statens vegvesen

11:40 (35) Bestemmelse av hviletrykk (K0') i norske leirer -

anbefalinger basert på en sammenstilling av lab- og feltdata

Jean-Sébastien L'Heureux, NGI

12:00 Lunsj

13:00 (36) Strandsonestabilitet - hva har vi lært av å nedsette komiteer for å utrede skredårsak?

Steinar Nordal, NTNU

13:20 (37) Fv32 Hovengatunnelen i Porsgrunn.

Løsmassetunnel bygges ferdig i bakken før utgraving. Permanent spunt og jetpeler som hel, konstruktiv bunnplate

Ola Ellingbø, Norconsult

13:40 Pause

14:10 (38) REDWIN - REDucing cost in offshore WINd

by Integrated structural and geotechnical design

Kristoffer Skau, NGI

14:30 (39) Geotekniske utfordringer "Ground Pad - Seaton Channel -

Decommissioning of Brent Delta Platform"

David Maloney, DnVGL as

14:50 Pause

15.20 (40) Orkla City

Martin Dons, Multiconsult as

15:40 (41) Tittel kommer

Foreleser ikke avklart

16:00 Slutt

17:00 Middag - Geoteknikk

Arrangører

 • Norsk forening for fjellsprengningsteknikk
 • Norsk bergmekanikkgruppe
 • Norsk geoteknisk forening

Gullsponsor

 • Orica

Sølvsponsor

 • Austin Powder
 • Basf
 • Cempro
 • Forcit
 • Glasopor
 • Norconsult
 • Normet
 • Sica