25. mai
kl. 17.00–18.30

En attraktiv fergeterminal på Vippetangen kan være mulig. En samlet fergeterminal er et naturlig neste steg i utviklingen av Fjordbyen, selv om dagens delte løsning mellom Vippetangen og Hjortnes har fungert tilfredsstillende.

Meld meg på

Beskrivelse

En felles fergeterminal vil frigjøre et betydelig areal til byutvikling, integreres med byen på en god måte, gi økonomiske synergier knyttet til drift og reduserte investeringer gjennom felles havneinfrastruktur for utenriksfergene.

  • Vippetangen er det eneste realistiske alternativet for en samlet fergeterminal i Oslo, forut satt tilstrekkelig areal for forretningsmessig drift for rederiene.
  • Felles fergeterminal gir grunnlag for økt byliv i nærheten av Oslos attraksjoner. Fergeterminalen kan integreres på en mye bedre måte med byen og Akershus festning, og tilby kvalitet er som byens befolkning og andre tilreisende kan nyte godt av.

Det frarådes å bruke Kongshavn til fergeterminal fordi det reduserer havnas mulighet til å håndtere klima- og miljøvennlig sjøtransport som er nødvendig for å håndtere gods for Oslo-regionens forventede vekst. Dette synet støttes av blant annet Kystverket, Statens vegvesen, Klimaetaten og Bymiljøetaten. De statlige myndighetene varsler mulige innsigelser til framtidige planer som involverer Kongshavn samt behov for endringer i sjøtrafikkforskriften. Dette innebærer en betydelig prosessrisiko knyttet til Kongshavn alternativene.

Info om foredragsholder

Heidi Neilson har vært miljøsjef i Oslo Havn i ti år. Hun er naturforvalter fra Høyskolen i Telemark og har hovedfag i samfunnsgeografi. Hun er for tiden fungerende seksjonsleder på Plan og miljø i Oslo Havn KF.

Praktisk informasjon

Fagkvelden arrangeres i Klubben, 9. etasje i Ingeniørenes Hus. Det blir lett servering fra kl. 16:30.

Finn frem:

Møterom Klubben, 9. etasje i Ingeniørenes Hus.