23.–24. nov. 2021

På dette kurset lærer du hva som skal til for å bli en dyktig leder som tilrettelegger for at dine medarbeidere og andre kan jobbe mer effektivt.

Meld meg på

Nye utfordringer skal løses med nye kombinasjoner av mennesker og ressurser. Dette krever andre tilnærminger til ledelse der du som leder må tilrettelegge for deling, samarbeid og involvering på tvers og skape eierskap til prosesser, oppgaver og mål.

Ved å være en fasiliterende leder skaper du et arbeidsmiljø der dine medarbeidere trives, er deltakende, engasjerte og selvstyrte. På dette kurset lærer du metoder og teknikker som gjør at de kan løse oppgavene på en enklere måte. Du får innsikt og verktøy du umiddelbart kan ta i bruk.

Du lærer:

 • Forskjellen på ledelse, administrasjon og fasilitering
 • Hva som kjennetegner høytpresterende og velfungerende grupper og team
 • Å lede en gruppe ulike mennesker mot et mål og få alle til å bidra med sin kompetanse
 • Om gruppedynamikk og hvordan håndtere det
 • Verktøy til å designe møter, workshop og prosesser
 • Å bli trygg på deg selv som fasilitator og mestre rollen i ulike scenarier
 • Fasilitatorens rolle og tankesett
 • Hva du gjør når du som leder har ekspertise eller særlig eierskap i en prosess du fasiliterer

Praktisk rettet kurs:

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner, øvelser. Du vil få trene på å fasilitere og kursleder sørger for at læringen er både praktisk og erfaringsbasert. Ingen forkunnskaper kreves.

Hvorfor være en fasilterende leder:

Du som leder er ansvarlig for å skape resultater spesielt gjennom andre, som kan mer enn deg! I tillegg er kreativitet og innovasjon blitt stadig mer viktig. Yngre arbeidstakere krever medbestemmelse og mening i jobben. Sist men ikke minst, å sikre kontinuerlig læring er også en viktig del av det å være leder!

Hvem bør delta:

Dette kurset er for alle ledere som ønsker å bli bedre på å skape resultater i en tverrfaglig gruppe, et team, en avdeling, en workshop, i en strategisk prosess, eller prosjekt.


Meld meg på

Se program


Dette er et Tekna Premium-kurs utviklet i tett samarbeid med våre dyktigste fageksperter.

Les mer om Tekna premium her!
Skriv ut

Agenda

I løpet av to dager lærer du de ulike lederhattene du har på som leder og hvordan du kan bli enda bedre i rollen som fasiliterende leder.
Du vil lære hvilket tankesett du trenger og hvordan du kan tilrettelegge for at andre lykkes og tar eierskap til løsninger og mål.

Innledning

 • Lederens ulike roller og situasjonsbasert ledelse
 • Hva gjør en fasiliterende leder og hvorfor er det viktig
 • I hvilke situasjoner trenger man en fasilitator
 • Tankesett for fasilitering
 • Modell for fasiliterende ledelse

Velfungerende grupper og team

 • Hva kjennetegner velfungerende og effektive grupper og team
 • Faser og utvikling
 • Forutsetninger, gode arbeidsprosesser og resultatmål
 • Lagfølelse og motivasjon
 • Gruppepsykologisk trygghet
 • Maktdeling og selvstyrte team
 • Teamkontrakter

Deg som fasiliterende leder

 • Hva skiller rollen fra andre lederroller
 • Fasilitatorens kjernekompetanser
 • Hvordan bruke deg selv som instrument under en fasilitering
 • Relasjonskompetanser og personlige egenskaper
 • Kroppsspråk og kommunikasjonsteknikker
 • Mine suksesskriterier og fallgruver
 • Når går jeg ut av fasilitatorrollen?

Fasilitering av møter og workshops

 • Ulike steg i fasiliteringsprosessen
 • Fasilitatorens ansvar
 • Møteledelse, hva fungerer og hva fungerer ikke
 • Gruppedynamikk og klassiske fallgruver i møter og workshops
 • Læringsstiler – kombinasjon av læringsstiler
 • Hvordan skape engasjement så alle bidrar
 • Håndtere konflikter og uenighet
 • Hvordan gi feedback til gruppen når den sporer av
 • Designe og gjennomføre

Praktisk metoder og verktøy for å sikre involvering og gode resultat – 4 nivåer

 • Basisverktøy
 • Ulike prosessverktøy til ulik bruk
 • Problemdefinering, idemyldring og beslutninger i team

Avslutning og oppfølging

 • Hvordan evaluere prosessen og resultatene
 • Hvordan dokumentere
 • Hvem har ansvar for å følge opp hva
 • Gruppelæring

Praktiske opplysninger

Oppstart dag 1 kl. 0830 med registrering, kaffe, te og lett frokost. Undervisning starter kl. 0900. Oppstart dag 2 kl. 0900. Avsluttes begge dager kl. 1600.

Det vil bli lagt inn jevnlige pauser underveis og satt av ca en time til god lunsj begge dager. Kursbevis til de som ønsker deles ut.

 • Agnethe Ellingsen

  Forfatter, foredragsholder, karriere- og lederveileder

  Agnelli AS

  Agnethe Ellingsen brenner for å utvikle andre så de bedre kan mestre rollen sin. Hun er internasjonalt sertifisert coach og organisasjonscoach og har jobbet med fasilitering av ulike prosesser siden 2005.

  Hun er kunnskapsrik, engasjerende og opptatt av å formidle på en enkel og forståelig måte. Agnethe har en bred bakgrunn innen leder- og organisasjonsutvikling, både som IT-leder og som konsulent. Hun har tverrfaglig utdanning innen teknologi, ledelse og innovasjon. Blant annet en MBA fra NHH og masterprogram i Design Thinking.

  Agnethe er forfatter av suksessboken ”100-dagerskoden, hvordan mestre ny lederrolle og unngå fallgruver”, som har fått bred medieomtale. Hun har jobbet på tvers av bransjer, i inn- og utland, og er en populær kurs- og foredragsholder. Agnethe har også erfaring som underviser og sensor på høgskolenivå.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Jobbsøking fra A til Å

24. aug.
kl. 13:30–15:00
Streaming, Nettbasert

Ledelse og utvikling

Distanseledelse i praksis

31. aug.–1. sep.