23.–24. nov. 2021

På dette kurset lærer du hva som skal til for å fasilitere smidige prosesser og skape resultater i tverrfaglige team. Du får metoder og teknikker som gjør at arbeidsoppgaver kan løses på en enklere og bedre måte enn før.

Meld meg på

Du som leder er ansvarlig for å skape resultater og lede endringer, men fremtidens arbeidsliv stiller nye krav til deg som leder; utfordringer skal løses med mer samhandling, kreativitet og innovasjon, hierarki og makt er på vikende front. Du må i større grad sørge for resultater og håndtere prosesser i tverrfaglige team.

Men hvordan få denne samhandlingen til å fungere optimalt? Hvordan få til involvering og forankring slik at hver enkelt i teamet ansvarliggjøres og føler delaktighet? Hvilken ny innsikt trenger du?

I løpet av to dager går vi gjennom hva du som leder kan gjøre for at dine medarbeidere og andre i et team kan jobbe mer effektivt, føle mestring og skape gode resultater. Du lærer ulike prosessverktøy som skaper struktur slik at arbeidsoppgaver kan løses på en enklere og bedre måte enn før.

Du lærer:

 • Forskjellen på ledelse, administrasjon og fasilitering
 • Hvordan sikre involvering og aktiv deltakelse fra de ulike medlemmene i teamet, slik at de opplever en god fremdrift og løsning
 • Når du involverer og når du ikke skal involvere
 • Om gruppedynamikk og håndtere uventede hendelser og motstand i prosesser
 • Hvordan skape kollektiv intelligens og beslutningskvalitet
 • Å bli trygg på deg selv som leder og mestre rollen som fasilitator i ulike scenarier
 • Metoder og teknikker for å opprettholde energi og interesse i krevende prosesser
 • Hva du som leder gjør når du har ekspertise eller særlig eierskap i en prosess du fasiliterer

Praktisk rettet kurs:

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner, øvelser. Du vil få trene på å fasilitere og kursleder sørger for at læringen er både praktisk og erfaringsbasert. Ingen forkunnskaper kreves.

Hvem bør delta:

Dette kurset er for alle ledere som ønsker å bli bedre på å skape resultater gjennom andre og lykkes med gjennomføring av endring, innovasjonsprosesser og strategi.

Å jobbe som fasiliterende leder innebærer å tilrettelegge for at alle får brukt så mye som mulig av sin kompetanse til beste for teamet og målet. Ved å være en fasiliterende leder skaper du et arbeidsmiljø der medarbeidere trives, er deltakende og tar eierskap, og skaper ønskede resultater.

NB! Begrenset antall deltakere.


Meld meg på

Se program


Dette er et Tekna Premium-kurs utviklet i tett samarbeid med våre dyktigste fageksperter.

Les mer om Tekna premium her!
Skriv ut

Agenda

I løpet av to dager lærer du de ulike lederhattene du har på som leder og hvordan du kan bli enda bedre i rollen som fasiliterende leder.
Du vil lære hvilket tankesett du trenger og hvordan du kan tilrettelegge for at andre lykkes og tar eierskap til løsninger og mål.

Innledning

 • Lederens ulike roller og situasjonsbasert ledelse
 • Hva gjør en fasiliterende leder og hvorfor er det viktig
 • I hvilke situasjoner trenger man en fasilitator
 • Tankesett for fasilitering
 • Modell for fasiliterende ledelse

Velfungerende grupper og team

 • Hva kjennetegner velfungerende og effektive grupper og team
 • Faser og utvikling
 • Forutsetninger, gode arbeidsprosesser og resultatmål
 • Lagfølelse og motivasjon
 • Gruppepsykologisk trygghet
 • Maktdeling og selvstyrte team
 • Teamkontrakter

Deg som fasiliterende leder

 • Hva skiller rollen fra andre lederroller
 • Fasilitatorens kjernekompetanser
 • Hvordan bruke deg selv som instrument under en fasilitering
 • Relasjonskompetanser og personlige egenskaper
 • Kroppsspråk og kommunikasjonsteknikker
 • Mine suksesskriterier og fallgruver
 • Når går jeg ut av fasilitatorrollen?

Fasilitering av møter og workshops

 • Ulike steg i fasiliteringsprosessen
 • Fasilitatorens ansvar
 • Møteledelse, hva fungerer og hva fungerer ikke
 • Gruppedynamikk og klassiske fallgruver i møter og workshops
 • Læringsstiler – kombinasjon av læringsstiler
 • Hvordan skape engasjement så alle bidrar
 • Håndtere konflikter og uenighet
 • Hvordan gi feedback til gruppen når den sporer av
 • Designe og gjennomføre

Praktisk metoder og verktøy for å sikre involvering og gode resultat – 4 nivåer

 • Basisverktøy
 • Ulike prosessverktøy til ulik bruk
 • Problemdefinering, idemyldring og beslutninger i team

Avslutning og oppfølging

 • Hvordan evaluere prosessen og resultatene
 • Hvordan dokumentere
 • Hvem har ansvar for å følge opp hva
 • Gruppelæring

Praktiske opplysninger

Oppstart dag 1 kl. 0830 med registrering, kaffe, te og lett frokost. Undervisning starter kl. 0900. Oppstart dag 2 kl. 0900. Avsluttes begge dager kl. 1600.

Det vil bli lagt inn jevnlige pauser underveis og satt av ca en time til god lunsj begge dager. Kursbevis til de som ønsker deles ut.

 • Agnethe Ellingsen

  Forfatter, foredragsholder, karriere- og lederveileder

  Agnelli AS

  Agnethe Ellingsen brenner for å utvikle andre så de bedre kan mestre rollen sin. Hun er internasjonalt sertifisert coach og organisasjonscoach og har jobbet med fasilitering av ulike prosesser siden 2005.

  Hun er kunnskapsrik, engasjerende og opptatt av å formidle på en enkel og forståelig måte. Agnethe har en bred bakgrunn innen leder- og organisasjonsutvikling, både som IT-leder og som konsulent. Hun har tverrfaglig utdanning innen teknologi, ledelse og innovasjon. Blant annet en MBA fra NHH og masterprogram i Design Thinking.

  Agnethe er forfatter av suksessboken ”100-dagerskoden, hvordan mestre ny lederrolle og unngå fallgruver”, som har fått bred medieomtale. Hun har jobbet på tvers av bransjer, i inn- og utland, og er en populær kurs- og foredragsholder. Agnethe har også erfaring som underviser og sensor på høgskolenivå.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Tekna lederutvikling (GILA)

8. sep. 2020–2. juni 2021

Ledelse og utvikling

Ny som leder – nettkurs

7. des.
kl. 09:00–12:00
Microsoft Teams, Nettbasert