25. aug.
kl. 17.00–18.00

Foredrag og omvisning om kvinnesaksforkjemperen, politikeren og fabrikkinspektøren Betzy Kjeldsberg.

Meld meg på

Beskrivelse

På slutten av 1800-tallet ble arbeidsmiljøet et stadig viktigere tema i industrien i Norge. Både arbeiderne, som selv følte seg utsatt og bevitnet ulykker på arbeidsplassene, og arbeidsgivere var bekymret for helse, miljø og sikkerhet. Det ble derfor løftet opp på politisk nivå for å sikre at arbeidsmiljøet ble tatt på alvor.

Sunnhetsloven fra 1860 startet en gradvis økt oppmerksomhet omkring arbeidsforholdene og helsetilstanden i industrien. Lov om Tilsyn med Arbeide i Fabriker kom i 1892. Loven medførte at statlig ansatte inspektører reiste rundt til landets fabrikker, bergverk og gruver for å påse at loven ble fulgt opp. I tillegg kom Det stedlige fabrikktilsynet som kommunale organer flere steder i landet, som utførte inspeksjon lokalt. Dette er forløperne til Arbeidstilsynet.

Det var bare en hake ved opplegget fra start: Kun mannlige inspektører ble ansatt til tross for at flere tusen kvinner var ansatt i industrien. Menn kunne i anstendighetens navn ikke inspisere kvinnelige arbeidere, deres helseforhold, sanitære tilbud på jobben eller sikkerhet generelt. En stor del av industrien, som den risikofylte tekstilindustrien, ble derfor definert bort!

Det tok nesten to ti-år før den første kvinnelige fabrikkinspektøren ble ansatt. Den første – som også hadde stått i bresjen for å finne løsningen på dette rare problemet – var Betzy Kjeldsberg. Hun er derfor hovedpersonen i kveldens foredrag og omvisning.

Praktisk informasjon

Arrangementet er i samarbeid med Teknisk museums Venneforening, Teknas teknologihistoriske gruppe og NITO. Enkel servering i museets kafe fra kl. 16 for de som er forhåndspåmeldt.

Museet er åpent til kl 21.