24. jan.
kl. 14:00–15:30

NVTF Midt-Norge inviterer til åpent fagmøte om trafikksikkerhet for myke trafikanter og mørketall i ulykkesstatistikk.

Meld meg på

Beskrivelse

Trondheim kommunes nye trafikksikkerhetsplan er delt i to deler der den første delen er en analyse av trafikkulykker som har skjedd i kommunen i løpet av siste tiårsperiode.

Line Langørgen fra Byplankontoret beskriver viktige funn i analysen for gange og sykkel. Det finnes flere skadde fotgjengere og syklister enn hva statistikken viser. Thomas Jonsson, professor på NTNU, gjør en estimering av hvor store mørketallene av trafikkskadde er i Trondheim, basert på svenske forhold.

TS for gange og sykkel i Trondheim
Line Langørgen, Trondheim kommune

Mørketall i Trondheim - basert på data fra svenske byer
Thomas Jonsson, NTNU

Finn frem:

Møtested: Møterom Rissa i Statens hus 1. etasje, inngang fra Tinghusgata

Arrangører

  • Tekna – Teknisk-naturvitenskaplig forening

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Trikkeprosjektet

30. jan.
kl. 16:30–18:30
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening, OSLO

Samferdsel, infrastruktur og areal

Samfunnsøkonomi i transportsektor og Bybanen

12. feb.
kl. 16:00–18:30

Samferdsel, infrastruktur og areal

ITS Konferansen 2019

14. mars
kl. 09:00–16:00