26. nov.
kl. 16:30–19:30
Streaming, Nettbasert

Fagutvalget inviterer Teknas faglige nettverk, avdelingsfagråd og tilknyttede foreninger til faglig fellesmøte for å bli bedre kjent med hverandre og for å videreutvikle samarbeidet.

Meld meg på

Fagutvalget inviterer Teknas faglige nettverk, avdelingsfagrådene og tilknyttede foreninger til faglig fellesmøte for å bli bedre kjent med hverandre og for å videreutvikle samarbeidet.

Teknas Faglig Fellesmøte 2020 blir heldigitalt. Dette gir oss muligheten til å samle en mye større del av fagsiden enn tidligere år. Men det stiller også krav til oss som arrangører. Vi har ambisjoner om å sammen skape et faglig fellesmøte som skal drives fremover av faglige diskusjoner mellom deltakerne.

Faglig Fellesmøte er en arena der tillitsvalgte på fagsiden kan møtes, bli kjent og påvirke det faglige arbeidet i Tekna og Tekna som organisasjon. Et av de faglige målene i Tekna er at medlemmene skal finne et faglig hjem i foreningen. Med bakgrunn i dette har vi valgt ut to overbyggende temaer for årets samling: biomangfold og helseteknologi.

Hoveddelen av møtet vil bestå av diskusjoner blant deltakerne, basert på open space.

Tema for samlingen er Biomangfold. I tillegg ønsker vi å diskutere og identifisere hvilke quick-fixes du tror vil gjøre hverdagen din som fagtillitsvalgt enklere og mer motiverende.

En quick-fix kan f.eks. være avklaringer du ønsker var tydeligere, måten dialogen/ samhandlingen med alle rundt deg kan bli enklere, andre forenklinger som vil gjøre din hverdag som fagtillitsvalgt bedre.,

Innspill til diskusjonstemaer/quick fix kan sendes inn her: grete.paulsen@tekna.no, innen 23.11.20. Diskusjonstemaene kan være innenfor de overbyggende temaene eller noe helt annet det viktige er at det er noe som du ser at kunne vært nyttig å diskutere på fagsiden i Tekna.

NÅR DU MELDER DEG PÅ ARRANGEMENTET, VENNLIGST SKRIV INN HVILKET NETTVERK DU TILHØRER: F.eks. Tekna Jernbane, Norsk vannforening, Avdelingsfagråd i Oslo og Akershus

Påmeldte deltakere vil få tilsendt lenke til arrangementet i forkant av møtet.

Vel møtt!

Skriv ut

16:30 - 16:50

Velkommen

Vidar Hansen, visepresident i Tekna & Sigurd Sagen Vildåsen, leder Fagutvalget

16:50 - 17:00

Biomangfold?

Sabine Cochrane, Akvaplan-Niva AS

17:00 - 17:05

Sette den digitale scenen (hva er Open Space?)

Christian Torp, Tekna Fag

17:05 - 17:45

Open Space #1

Gruppe 1: «Hvordan få et større og bredere tilbud i distriktene?/Hvordan bidra til at DK-fagrådene i enda større grad oppnår suksess?»

Gruppe 2: «Biomangfold»

Gruppe 3: «Hva bør grensene for opprettelsen av nye fagnettverk være i Tekna?»

Gruppe 4: «Bærekraft - mer enn bare miljø»

17:45 - 18:05

Oppsummering

18:05 - 18:45

Open Space #2

Tema bestemmes av deg som deltaker.

18:45 - 19:05

Oppsummering

19:05 - 19:20

Oppsummerer

Sigurd Sagen Vildåsen, leder Fagutvalget