24.–25. nov.

Lær deg å bruke Excel som prosjektverktøy.

Meld meg på

Dette er kurset for deg som bruker Excel for å kontrollere og organisere ressurser, tidsbruk og kostnader i Excel, og som ønsker å gjøre dette på en effektiv og oversiktlig måte.

Du lærer grepene som gjør prosjektprosessen enklere og smartere med riktig bruk av Excel.

Mål for kurs

Etter endt kurs vil du håndtere prosjekter enklere og mer smidig ved hjelp av Excel. Du blir kjent med verktøyets unike muligheter og begrensninger. I tillegg får du trening i å lage rapporter og oversikter presentert på en profesjonell måte.

Lær deg:

 • Grunnleggende forståelse for prosjektstyring med Excel
 • Oppsett av prosjektplaner og utvikling av Gantt-diagram
 • Tilpasset bruk av Excel gjennom hele prosjektets livssyklus
 • Håndtering av ressurser og interesser
 • Kvalitets- og risikostyring
 • Pivot og rapportering av timer og kostnader

Prosjektveiviser

Kursholder har utviklet en grundig og fleksibel prosjektveiviser i Excel som du får ved kursstart. Denne brukes gjennom hele kurset og skreddersys etter dine behov. Et verktøy du straks kan utnytte i din hverdag.

Etter kurset får du automatisk fri telefon- og e-posthjelp i ett år med svargaranti. Instruktøren svarer deg alltid innen 60 minutter på telefon, og senest påfølgende dag kl. 09:00 på e-post.

Du må ha med egen PC med Excel installert på kurset.

Tekna tilbyr kurs på alle nivåer i Office-pakken. Se alle våre Office kurs her.

Skriv ut

09:00 - 09:30

Registrering

09:30 - 16:00

Dag 1

Grunnleggende funksjonalitet i Excel

 • Enkel redigering og formattering
 • Hvordan ta i bruk ark og navigere i Excel
 • Bli kjent med ulike funksjoner, cellereferanser og navngiving
 • Lær å bruke objekter og hyperkoblinger
 • Administrativ bruk av Excel
 • Slik tar du i bruk listefunksjoner
 • Hvordan jobbe med filtrering

Tabeller

 • Begrepsforståelse og bruk av tabeller
 • Lær om tabellreferanser og funksjoner
 • Få innsikt i sortering, filter og tilpasning av tabeller

Praktisk bruk av regnearket

 • Hvordan skjule rader og kolonner med ulikt formål
 • Hvordan sette inn, åpne, lukke og/eller fjerne disposisjoner

Hva er validering?

 • Hvordan foreta enkel validering
 • Hvordan gjøre validering utfra lister

Økonomistyring med aktuelle formler og funksjoner i Excel

 • Ta i bruk funksjonsveiviseren
 • Lær om datofunksjoner
 • Få innsikt i tekstfunksjoner
 • Oppslag og logiske funksjoner

09:00 - 16:00

Dag 2

Hvordan planlegge et prosjekt: Faser, aktiviteter og milepæler

 • Hvordan sette opp og anvende målbare fremdrifts- og milepælsplaner i prosjektet
 • Hvordan formattere planen

Lær om Gantt-diagrammer

 • Lær å etablere prosjektplan og utvikling av Gantt-diagram
 • Lær å sette opp et manuelt Gantt-diagram
 • Hvordan implementere tekst, tall, dato og tidspunkt i diagrammet
 • Hva innbærer begrepet formatering
 • Hvordan fungerer automatiske Gantt-diagrammer

Lær hvordan du etablerer referater i Excel

 • Hvilke muligheter og begrensinger finnes med tekster i Excel
 • Tekstbehandling i Excel

En levende prosjektveiviser

 • Hvordan registrere oppdateringer i prosjektveiviseren
 • Hvordan etablere timeverksrapporter i Excel

Pivottabeller - et uvurderlig verktøy i prosjektstyring

 • Hvordan ta i bruk Pivottabeller i ditt prosjektarbeid
 • Lær enkel pivottering

Workshop med praktiske oppgaver

Oppsummering og avslutning av kurset

 • Stein Milward

  Stein Milward er kjent for å være i front på implementering og utvikling av nye produkter og versjoner.

  Hans inkluderende undervisningsstil gjør at deltakerne setter stor pris på ham. Stein er en problemløser som ser fra A til Å, har et godt blikk for totalsituasjoner og finner raskt gode løsninger. Han har lun humor som skaper en god stemning og som fremmer miljøet for læring.

  Stein Milward er alt en foredragsholder og kursleder bør være: Informerende, inspirerende, motiverende og samhandlende. Gled deg til noen innholdsrike og garantert nyttige timer sammen med denne inspirerende foredragsholderen!

  Dette sier våre kursdeltakere om Stein:

  «Helt konge!!»

  «Engasjert og givende kursleder.»

  «Jeg får brukt dette direkte i min jobb."

  «Det er godt gjort å gjøre et så tørt tema morsomt og givende. Veldig bra!»

  «Jeg var negativ før jeg kom, men ble positivt overrasket og ble rett og slett interessert i programmet.»

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

IT-verktøy

Excel Superstart

IT-verktøy

MS Project for byggebransjen

10. nov.
kl. 09:30–16:00