18. jan. 2023
kl. 09.00–15.30

Eutrofiering er fortsatt en utfordring for vannmiljøet. Seminaret vil gi en oppdatering av eutrofistatus i flere vannforekomster.

Meld meg på
  • Kan det ses forbedring i vassdrag og fjorder?
  • Hva betyr det at tilførslene av fosfor og nitrogen fortsatt er for høy mange steder?
  • Kan eutrofiering også ha betydning for klimaet?
  • Hva skjer med hensyn til virkemidlene som må til for å redusere eutrofieringen?
  • Virker tiltakene, og har vi nye typer av tiltak som kan gjennomføres?

Finn frem:

Fysisk og digital deltakelse

Norsk vannforening dekker tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs. Foreningen legger vekt på forhold knyttet til både vannkvalitet og vannressurser i et flerbruksperspektiv.

Norsk vannforening arrangerer jevnlig seminarer og fagtreff om aktuelle emner innenfor alle vannfaglige områder. Medlemmer får rabatt på møteavgiften og får tilsendt Tidsskriftet VANN 4 ganger i året. Deltakelse på fagtreffene er gratis, noe som gjør disse møtene særlig velegnet også for studenter.

Ønsker du å bli medlem? Se her

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Energi og klima

Besøk på Vestsiden Ungdomsskole

27. okt.
kl. 18.00–20.30
Vestsiden ungdomsskole, KONGSBERG