5. des.
kl. 17:00–21:00

Få innsikt i etikkens og moralens betydning i lederskap, både profesjonsetikk og lederetikk, og fremgangsmåter for å utvikle din egen lederetikk.

Meld meg på

Beskrivelse

Formålet med seminaret er å:

 • Gi deg en bedre forståelse av hva etikk og moral er.
 • Gi deg en forståelse av etikkens og moralens betydning i lederskap.
 • Klargjøre hva en profesjonsetikk og spesielt lederetikk er.
 • Bidra til at du kan bruke etikk som virkemiddel i ledelse.
 • Gi deg framgangsmåter for å utvikle din egen lederetikk tilpasset deg selv og din arbeidssituasjon.

Etikken er lederskapets innerste kjerne

Lederskap inneholder så mange sider og kan gi så mange situasjoner at enkle teorier ikke er nok til å gi en operativ forståelse av godt lederskap. Vi trenger derfor en grunnleggende forståelse og teori. Etikken kan gi dette.

Seminaret vil ta for seg temaer som etikk, moral, profesjonsetikk og lederetikk. Det vil knytte forbindelsen mellom etisk teori og daglig praktisk bruk av etikk i lederskap.

Seminarets budskap er også at etikken er en organisasjons grunnmur, reisverk og sosiale binde­mid­del. Etikken er derfor lederskapets innerste kjerne.

Teori, gruppeoppgaver og egenrefleksjon

Kurset baserer seg på forelesninger, egenrefleksjon og gruppearbeid. Praktiske eksempler og "cases" er kjernen i kurset.

Tidligere deltakeres uttalelser:

 • Veldig bra opplegg.
 • Mange nye impulser og vinklinger.
 • Åpnet øynene for helt fundamentale forutsetninger/nødvendigheter for å lykkes på sikt.
 • Fin oppdeling mellom forelesning og oppgaver.
 • Mulighet for hver enkelt til å bidra.
 • Dyktige kursledere formidlet kunnskapene og nye tanker på en lettfattelig måte.
 • Dette er sannsynligvis det viktigste kurset du kan gå på.

Teknas etiske retninglinjer

Seminaret tar utgangspunkt i Teknas etiske retningslinjer. Disse krever av deg som Tekna medlem:

"Å være troverdig, nyskapende og modig. Som Tekna-medlem må du selv kunne stå for dine beslutninger. Disse bør tåle etisk refleksjon der du i forkant avklarer om beslutningene:"

 • er lovlige,
 • er rettferdige for de berørte,
 • har uheldige konsekvenser for individer, miljø eller samfunn,
 • tåler offentlig oppmerksomhet.

Tekna oppfordrer medlemmene til å reflektere over sin rolle som samfunnsborger, yrkesutøver, tillitsvalgt, kollega og medstudent.

Vis respekt for menneskeverd og menneskerettigheter

Teknas etiske retningslinjene gir deg som Tekna-medlem et grunnlag for refleksjon rundt hva det i etisk forstand vil si å være troverdig, nyskapende og modig.”

De danner også et godt fundament for lederetikk.

Det vil være enkel servering fra kl. 16.30, det faglige programmet begynner kl. 17.00.

Arrangør: Faggruppe for etikk og lederskap - Tekna Oslo Avdeling

Finn frem:

Adresse: Kronprinsens gate 17, 9. etasje, møterom Klubben

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Tekna lederutvikling (GILA)

Ledelse og utvikling

Å lede på distanse

21.–22. nov.