29. mars
kl. 18.00–19.00

Tysklands energipolitikk i lys av nye realiteter. I etterkant av foredraget blir det avholdt årsmøte i FEIM.

Meld meg på

Beskrivelse

Norge er tett knyttet til Europas, og spesielt Tysklands, energimarked. Debatten raser her hjemme om importerte høye strømpriser. Foredraget vil beskrive Tysklands energipolitikk, Energiewende, de siste 30 årene og frem til dagens situasjon.

Hovedvekten legges på dagens situasjon og hvordan Tyskland tenker seg å dekke sitt energibehov på en bærekraftig måte på kort og lang sikt. Hva ønsker Tyskland at Norge skal bidra med?

Her tenker vi først og fremst på hvordan de mener at Norge kan hjelpe Tyskland med regulerbar vannkraft og leveranse av grønt og blått hydrogen.

Om foredragsholderen:

Arndt von Schemde er Partner i THEMA Consulting. Han har doktorgrad i matematikk fra London School of Economics and Political Science (LSE), hvor han blant annet utførte forskning innen spillteori, det vil si matematisk analyse av konflikt og strategisk samhandling.

Han har også en mastergrad i økonomi fra LSE og tyske universitetsgrader i både matematikk og økonomi. Han har vært sentral i flere multiklientstudier og modellprosjekter for store nordiske og europeiske kraftselskaper samt myndighetsorganer.

Årsmøte i Tekna Oslo avdelings Faggruppe for Energi, Industri og Miljø (FEIM)

I etterkant av foredraget blir det avholdt årsmøte i FEIM for de av de fremmøtte som er interessert. Saker til behandling er:

    1. Årsrapport
    1. Forslag til nye vedtekter
    1. Valg
    1. Eventuelt

Les sakspapirene her

Finn frem:

Munkedamsveien 15, 0250 Oslo. Under konserthusets inngangsparti. Se etter Tekna-skilt.