26. jan.
kl. 18.00–20.00
Streaming, VIDEO

Mennesker reagerer forskjellig på endringer – det er variasjon langs hele skalaen, fra entusiasme til aktiv motstand. Hva handler dette om og hvordan kan vi takle det?

Meld meg på

Alle som har vært igjennom en endring på jobben, oppdager at ulike mennesker reagerer på og håndterer endring forskjellig. Noen responderer positivt og raskt og kommer fort i endringsmodus. Andre opplever endringer som veldig frustrerende, og i visse tilfeller går det så langt som til aktiv motstand og til og med boikott.

I dette kurset jobber vi med hvorfor mennesker reagerer forskjellig på endring og du får praktiske tips, metoder, og verktøy for å håndtere endringen. Vi ser på hva som er gode endringsprosesser for å minske motstand, og vi ser på hvilke teknikker du kan bruke for å få folk med deg.

  • Stein D. Wesenberg

    Kursholder

    TRI Consulting AS

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: