Basert på WALLBREAKERS® spiller du deg gjennom en endringsprosess, der de valgene du tar får direkte følger. En veldig spennende og effektiv læringsmetodikk. Ulike roller og scenarier gir opplevelser direkte på kroppen, og konkrete aha-opplevelser.

Meld meg på

Endring er blitt den nye normalen i dagens arbeidsliv. Prosessene går ofte gjennom flere faser som trenger ulik ledelse og tilnærming. Dette kurset gir deg innsikt i hva som kjennetegner god endringsledelse. Du får økt forståelse for ulike personlighetstyper og kunnskap om hvordan mennesker responderer på ulike endringer.

For å forstå bedre hvordan vi kommuniserer, håndterer informasjon, tar beslutninger og organiserer arbeidet vårt, tar vi i bruk et preferanseverktøy. Kurset baseres på spilldynamikk med det anerkjente spillet Wallbreakers®, for å simulere en endringsprosess hvor vi skal motivere fiktive ansatte i å ta del i ønsket endring.

Du vil sammen med de øvrige deltagerne jobbe med endringsintensitet, prioritering av ressurser og håndtering av ulike personlighetstyper og individuelle behov.

Praktisk informasjon

I forkant av kurset vil du få tilsendt et kort spørreskjema hvor du svarer på hva du ønsker å få ut av kurset. Du vil også få tilsendt en link til preferanseverktøyet JTI (Jungs Type Index) som du skal besvare. Denne profilen og resultatene dine legger grunnlaget for en del av det som vi gjennomgår på kurset.

Det blir lagt opp til sesjoner med teori, erfaringsutveksling og spilldynamikk for at du skal få en best mulig læringsopplevelse. Deltagerbevis deles ut til de som ønsker.

Målgruppe

Kurset passer for alle ledere, prosjektledere og andre som jobbe med større endringsprosesser. Her vil du kunne styrke din kompetanse på endringsprosesser og bli bevisst hvordan du kan håndtere ulike behov og personligheter underveis. Kurset er ideelt for deg som jobber som leder i et omskiftelig arbeidsliv. Du vil få anvendelige verktøy og økt innsikt slik at du har større forutsetninger for å lykkes med endringsprosesser i din virksomhet.

Deltakeravgift inkluderer JTI typetest og personlig deltakerhefte - i tillegg til annet materiell, lunsjbuffet og smakfull pauseservering.

NB! Kun 16 plasser!

All rights reserved by Workz A/S

Skriv ut

Dag 1

10:00 - 10:29

Registrering. Lett frokostservering.

Registrering, lett frokost, kaffe og te

10:30

Åpning av kurset – velkommen og praktisk informasjon

Endringsledelse – Hva betyr det å lede endringer

 • Alle endringer er unike og går gjennom ulike faser
 • Organisasjonskulturer som hemmer eller fremmer endring
 • Endringskapasitet og organisatorisk hukommelse
 • Drivkrefter og motkrefter
 • Om å skape oppslutning og håndtere motstand

Ulike personlighetsprofiler og preferanser - – hvordan ulike personligheter og individuelle behov på

 • Våre ulike preferanser
 • Samspillet mellom jobb og personlige ressurser
 • Ulike personlige responser på endring og hvordan lede de

Spilldynamikk del 1 – vi tester ut en endringsprosess og starter med oppstartsfasen

Hva skal til for å initiere nye endringsprosesser og skape oppslutning - Hvordan skape oppslutning rundt endringsprosess og hvilke virkemidler er viktige - Hva skal til for at folk tror på initiativet og ønsker å bidra - Hvordan håndtere negativ atferd og snu den - Refleksjoner i forhold til egne endringsprosjekter

17:00

Avslutning første kursdag

Dag 2

09:30 - 17:00

Kaffe, te og lett frokost

10:00 - 17:00

Oppstart kursdag 2

Spilldynamikk del 2 – Hvordan jobbe i implementeringsfasen av prosessen

Hvordan opprettholde momentum og fremdrift. - Hvordan sikre at alle får eierskap til endringsprosessen - Implementering av nye initiativer - Rollemodeller og endringsagenter - Nye kompetanser og oppgaver

13:30 - 17:00

Spilldynamikk del 3 – Hvordan få endringen forankret i kulturen

Det du har rullet ut kan fort rulle tilbake dersom oppmerksomheten ikke opprettholdes. Unngå å gå videre til neste prosjekt, men forankre og internalisere ønsket endring i kulturen.

 • Mennesker og kulturer
 • Hvordan skape erfaringer med nye initiativer
 • Verdier, vaner, holdninger og atferd
 • Oppfølging og fokus på atferdsendring
 • Refleksjoner i forhold til egne endringsprosjekter

17:00

Oppsummering og avslutning av kurset

 • Agnethe Ellingsen

  Forfatter, foredragsholder, karriere- og lederveileder

  Agnelli AS

  Agnethe Ellingsen er forfatter. Hun har teknisk bakgrunn og har lang ledererfaring fra IT-bransjen. Hun har siden 2005 utviklet omfattende kompetanse innen organisasjons- og lederutvikling, karriereveiledning og lederutvelgelse. Agnethe er forfatter av suksessboken «100-dagerskoden, hvordan mestre ny lederrolle og unngå fallgruver». Boken appellerer til ledere i alle faser og har fått bred medieomtale. Agnethe har jobbet på tvers av bransjer, i inn- og utland, og hun er en etterspurt kurs- og foredragsholder. Hun har blant annet en MBA fra NHH og underviser i ledelsesfag på universitets- og høyskolenivå. Se frem til å møte en utrolig nærværende og engasjert kursleder som både utfordrer, engasjerer og støtter i sin undervisning. Agnethe leverer også kurs og skreddersydde programmer og prosesser til virksomheter.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Lederpakke: Softskills

29. jan.–3. apr.

Ledelse og utvikling

Tekna lederutvikling (GILA)

Ledelse og utvikling

Praktisk prosjektledelse

25.–26. feb.