Ingelin Drøpping ble i fjor ansatt som konserndirektør for KDA Space & Surveillance. Divisjonen utvikler produkter for romtransport, satellitter og romsonder. De jobber i nært samarbeid med de største romfartsbedriftene i Europa. Bli med på et spennende foredrag fra en industri der det er en rivende utvikling!

Meld meg på

Beskrivelse

Vi går inn i en ny romfartstidsalder. Romfartsindustrien er i spennende endring, hvor kommersielle aktører setter nye krav til omløpstider og prisnivå. Ingelin Drøpping, konserndirektør for KDA Space & Surveillance, kommer for å fortelle oss om hvordan Kongsberg jobber for å tilpasse seg denne nye virkeligheten. Er du interessert i noen av disse temaene, så passer foredraget for deg:

  • Romfart

  • Industri i endring

  • Kongsberg Gruppen

  • Space & Surveillance

  • Satelitter og satelitteknologi

  • Næringsliv på Kongsberg

Arrangementet er et samarbeid mellom Tekna og NITO i Buskerud. Det blir enkel servering fra kl. 18:00. Selve presentasjonen starter kl. 18:30 og det er satt av tid til spørsmål etterpå.

Åpent ikke bare for medlemmer, men også for studenter, ansatte og andre interesserte.

Det blir enkel bevertning fra 18:00 og start faglig innhold 18:30.

Finn frem:

Auditorium Hegstad