29.–30. okt.

Faggruppen for Bygg og anlegg (Tekna/NITO) inviterer til 2 dagers kurs med fokus på prosjekteringslederrollen. Grunnlaget for gode prosjekter legges i prosjekteringsfasen, der prosjekteringsleder har en viktig rolle.

Meld meg på

Beskrivelse

God styring og ledelse i prosjekteringsfasene er avgjørende for både sluttprodukt og for en veldrevet og forutsigbar byggeprosess.

Etter endt kurs skal du:

  • Ha fått en gjennomgang av ulike begreper benyttet i byggeprosessen
  • Ha fått en innføring i prosjekteringslederrollen
  • Kjenne bedre til aktuelle prosjekteringsverktøy og arbeidsmetodikk
  • Kjenne bedre til relevante rammebetingelser – eksempelvis byggherreforskriften
  • Vite mer om teamledelse

Mer informasjon og påmelding finner du her

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: