29. sep.
kl. 18:00–19:30
Streaming, VIDEO

Hvor stort er utslippene? Er elbiler bedre for klima og miljø sammenlignet med bensin- og dieselbiler? Med bruk av livsløpsperspektivet som brukes i LCA-metoden kan man finne svar på disse spørsmålene.

Meld meg på

Beskrivelse

Elbiler omtales ofte som «nullutslippsbiler», men benytter man et livsløpsperspektiv har elbiler likevel utslipp og miljøbelastninger knyttet til strømmen som lader batteriet, produksjon og sluttbehandling av bil og batteri.

Dette foredraget vil presentere;

  • en introduksjon om LCA-metoden som brukes for å beregne produkter og tjenesters klima- og miljøfotavtrykk,
  • bruk av LCA i personbilindustrien
  • elbilers klima- og miljøfotavtrykk sammenlignet med bensin- og dieselbiler
  • de viktigste faktorene som påvirker elbilers klima- og miljøfotavtrykk.

Om foredragsholderen

Linda Ager-Wick Ellingsen er seniorforsker ved TØI og har jobbet med LCA gjennom forskning, undervisning og rådgivning. Hun har doktorgrad i industriell økologi med fokus på LCA av Li-ion batterier og jobber med energi- og transportteknologiers miljøregnskap fra et livsløpsperspektiv. Linda har ledet flere internasjonale forskningsstudier og har blant annet samarbeidet med Nobelprisvinner i kjemi Stan Whittingham.

Praktisk gjennomføring

Dette er et digitalt arrangement. Lenke til sendingen sendes ut til påmeldte deltakere i forkant av arrangementet.