27. okt.
kl. 14:00–18:30

Bli med IABSE og Norsk Betongforening på ekskursjon til E16 Randselva bru i Jevnaker kommune.

Meld meg på

Beskrivelse

Benytt anledningen til å bli med på eksursjon til Randselva bru som er en del av nye E16 Eggemoen-Olum. Eksursjonen arrangeres av IABSE Norge i samarbeid med Norsk Betongforening- medlemsgruppe Oslo.
Ekskursjonen er åpen for alle og merk at det er begrenset antall plasser så her er det førstemann til mølla!

OM PROSJEKTET
Randselva bru er en del av prosjektet E16 Eggemoen-Olum. Entreprise 1, inkludert Randselva bru, bygges av PNC Norge AS mellom februar 2019 og sommeren 2022. I tillegg til brua bygges det ca. 1 km ny europaveg og noen hundre meter ny fylkesveg. Kontraktssum er 463 MNOK.

Brua bygges 634 meter lang og 14,5 meter bred, største høyde over Randselva er nesten 60 meter. Den består av åtte akser, hovedspennet er 194 meter. Mellom akse 1 og akse 4 bygges den som to frittfram-bygg, akse 4-8 bygges med MSS-vogn (Movable Scaffolding System). Randselva bru er fundamentert med ulike metoder; borete betongpeler ø1500 både til berg (akse 3) og i løsmasser (akse 2). Noen av løsningene brukes for første gang på ei bru i Norge.

PROGRAM FOR DAGEN
14:00- Oppmøte - Kontorriggen til Statens vegvesen ved Jevnaker stasjon
adresse Glassverkvegen 2, Jevnaker
14:00-15:00 Gjennomgang av prosjektet m/kaffe, ansvar byggherre/PNC
15:00-16:30 Befaring på brua
17:00-18:30 Middag på Klekken hotell for deltagerne (individuell betaling på stedet)
Husk å angi om du skal være med på middagen under feltet tilleggsinformasjon når du melder deg på!

Merk at du må ta med eget verneutstyr (gul vest, hjelm, vernesko, briller)

OM IABSE IABSE – International Association for Bridge and Structural Engineering er en ideell vitenskapelig organisasjon stiftet i 1929 for å fremme internasjonal utveksling av kunnskap innen konstruksjonsteknikk. IABSE Norge er opprettet for å gi medlemmer og interesserte muligheten til å delta i nasjonalt og internasjonalt arbeid innen bruer og andre konstruksjoner, samt å introdusere yngre bruingeniører til en internasjonal dimensjon. Gjennom nasjonale seminarer ønsker IABSE Norge å sette fokus på områder som stimulerer til å drive hele bransjen fremover. Samtidig er IABSE en mulighet til å få et internasjonalt og nasjonalt nettverk til nytte både faglig og kommersielt.

Finn frem:

Kontorriggen til Statens vegvesen ved Jevnaker stasjon, adresse Glassverkvegen 2, Jevnaker

Samarbeidspartner

  • IABSE

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Sviktende grunnforhold

20. okt.
kl. 09:00–16:00