12. des.
kl. 11:00–13:00

Tekna Bygg og anlegg inviterer til lunsjmøte med blant andre riksantikvar Hanna Geiran, med fokus på rehabilitering og gjenbruk. Det er blitt en økende bevissthet om rehabilitering og gjenbruk av bygninger som en del av klimaløsningen, der bærekraftsmålene er sentrale.

Meld meg på

Den mest klimavennlige måten å skaffe nye lokaler på, er å kunne gjenbruke eksisterende bygg. Men dette vil kreve nye planløsninger og krevende oppgradering blant annet mht. energiforbruk.

Det må satses langt mer på gjenbruk enn vi gjør i dag (bygg.no)

Gjenbruk krever økt kompetanse på ombygging, teknisk utbedring og tiltrettelegging for nye bruksområder.

I følge Norsk Institutt for kulturminneforskning kan det være det like miljøvennlig å oppgradere gamle hus som å bygge nye hus etter dagens forskrifter og standarder. Men det stiller noen krav til brukerne av bygget.

Hele atikkelen finner du på www.forskning.no

Betydelige klimagevinster på gjenbruk av bebyggelse (byggfakta.no)

Hør podkast - ombruk i byggebransjen

Lunsjmøtet streames

Følg med LIVE på nett kl. 11-13

Finn frem:

Kronprinsens gate 17, 4. etg., møterom Tekna studio
Skriv ut

11:00 - 11:15

Lunsj og mingling

11:15 - 11:20

Praktisk info og litt om Tekna Bygg og anlegg

Tor B Mosland, Tekna

11:20 - 11:50

Kulturarven som bærekraftig ressurs

Hanna Geiran, Riksantikvaren

11:50 - 12:15

Nye løsninger for gjenbruk av bygninger

Øystein Kartvedt, LPO Arkitekter

12:15 - 12:35

Statsbyggs planer for rehabilitering og ombruk av bygninger

Anders Fylling, Statsbygg

12:35 - 13:00

Rehabilitering for gjenbruk av Kr. Augustsgate 13

Randi Lunke, Insenti AS - for Entra Eiendom

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg og anlegg

BIM - Building SMART

19. nov.
kl. 10:00–17:00

Bygg og anlegg

Miljøriktig materialvalg

19. nov.
kl. 12:00–16:00