Hopp til innhold
1. des.
kl. 09.00–17.00

Hva får du?

Konferansen om teknologi, sikkerhet og sårbarhet i kritisk infrastruktur
Samfunnet er helt avhengig av at ekom-infrastrukturen fungerer. EKOMhub skal gi deg informasjonen du trenger om ny teknologi og hvordan sikkerhets- og sårbarhetsbildet er i endring.

For hvem?

EKOMhub er nyttig for deg som jobber i ekomsektoren, eller som er avhengig av fungerende ekomtjenester for å opprettholde samfunnsfunksjoner i ulike bransjer og sektorer. EKOMhub er en nyttig arena der du kan utveksle erfaringer med andre som jobber med nettverk.

Er dere 3 eller flere fra samme bedrift som ønsker å delta på konferansen? Det skal lønne seg! Meld dere på i dag og få en gunstig grupperabatt!

Når kommer programmet?

Vi vil begynne å publisere i september og legger ut informasjon om programmet fortløpende. Vi ønsker å oppdatere deltakerne på interessante pågående prosjekter – og vise hvordan ny teknologi fungerer i praksis. Mange av casene vil da publiseres tett opp mot avholdelse.