EKOMhub 2021

Konferansen har som mål å bidra til at Norge har robuste EKOM-nett i verdensklassen.

Oppdater din kompetanse sammen med ekspertisen som utvikler den digitale grunnmuren.

Se fjorårets program her

Målgruppe

Møteplassen er nyttig for deg som jobber i ekomsektoren, eller som er avhengig av fungerende ekomtjenester for å opprettholde samfunnsfunksjoner i ulike bransjer og sektorer.

Programmet kommer

Vi starter jobben med programmet tidlig og lover innhold av ypperste klasse. Programmet kommer i løpet av høsten, men hold av datoen nå!

Hybrid konferanse

På EKOMhub 21 legger vi opp til at du kan delta både med oppmøte og online. Du kan delta på konferansen både med oppmøte og online.

Målet med EKOMhub

Det norske samfunnet er avhengig av at kritisk infrastruktur utvikles og vedlikeholdes. EKOMhub skal være en tydelig samfunnsaktør gjennom å delta i samfunnsdebatten og bidra til å sette dagsorden.

  • Fremme kunnskap i EKOMbransjen
  • Samle EKOMbransjen til viktig nettverksbygging
  • Samle aktuelle foredrag som holder høy kvalitet
  • Inspirere deg til å se ting med nye øyne!

Tema

  • Dekning
  • Kapasitet
  • Hastighet
  • Minimal forsinkelse
  • Internet of Things ( IoT )