17. nov.
kl. 09:00–16:30

Konferansen om teknologi, sikkerhet og sårbarhet i kritisk infrastruktur

Jobber du med ekom? Eller med å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner som er avhengig av nett?

Her får du høre om den nyeste teknologien og prosjektene som er aktuelle akkurat nå. Du får høre om myndighetskrav og hvordan vi forholder oss til dem. Du får vite hvordan sikkerhet- og sårbarhetsbildet er i endring.

Sjekk fjorårets program her.

EKOMpub: Heng i baren etter konferansen!

Hvorfor EKOMhub?

Samfunnet er helt avhengig av at ekom-infrastrukturen fungerer. Dette programmet skal bidra til at alle som jobber i EKOM-sektoren får mulighet til å utveksle erfaringer og holde kunnskapen sin ved like. Vi skal også skape engasjement rundt betydningen nettverk har for det norske samfunnet.

Programmet kommer

Vi starter jobben med programmet tidlig og lover innhold av ypperste klasse. Programmet kommer i løpet av høsten, men hold av datoen nå!

På tvers av fag og sektor

EKOMhub er nyttig for deg som jobber i ekomsektoren, eller som er avhengig av fungerende ekomtjenester for å opprettholde samfunnsfunksjoner i ulike bransjer og sektorer. Vi gir deg innsikt basert på faglig tyngde.

Oppmøte eller digitalt?

På EKOMhub 21 legger vi opp til at du kan delta både med oppmøte og online. Vi må imidertid se an regjeringens anbefalinger og eventuelle smitteversnsregler når det nærmer seg.

Meld deg på 17. november - og hold av datoen!