19. nov.
kl. 09:00–16:30
Hopin konferanseplattform, Nettbasert

Kom deg på nett

Hvordan videreutvikler og vedlikeholder vi et EKOMnett i verdensklasse? 

Jobber du med ekom-nett? Eller med å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner som er avhengig av nett?

Her får du høre om den nyeste teknologien og de prosjektene som er på gang.

Meld deg på og vær påkoblet 19. november!

Oppgrader kunnskapen din

På EKOMhub bringer vi alltid den siste utviklingen på bordet. I år får du innsikt om:

 • Aktuell politikk for EKOM
 • Strømforsyning kritisk faktor
 • Nasjonal/lokal autonomi
 • Naturkatastrofer, pandemiutbrudd,
     terror
 • Overvåkning av Norsk EKOM-nett
 • Kommunikasjonskontroll alt i skyen
 • Private nett
 • Teletjenester til folket i en krevende tid

EKOMhub 2020 er online

Grunnet pandemien går EKOMhub 2020 online. Vi benytter en webapp som gir deg en nydelig konferanseopplevelse - uansett hvor i verden du befinner deg. Du får:

 • Mulighet til å møte andre konferansedeltakere
 • God kvalitet på innleggene
 • Se flere innlegg i etterkant
 • Stille spørsmål til talerne
 • Tilgang på presentasjonene etterpå

Velkommen!

Utvalgte forelesere

Linda Cathrine Hofstad Helleland
Distrikts- og digitaliseringsminister

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Alexander Iversen
Fagsjef, sikkerhetsavdelingen

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Ingeborg Øfsthus
Vice President

Telenor ASA Avd Hovedkontor Fornebu

Erik Leenderts
Prosjektsjef, nytt signalsystem

Sporveien AS