EKOMhub 2020 | online

Skriv ut

Torsdag 19. november

Pålogging

Har du trøbbel med Hopin?
Se feilsøkingsside her.
Eller: Kontakt oss på kurs@tekna.no, eller ring/sms til Arild Ulset, på 90574596

09:00

Velkommen

Sesjon 1: Ekom for fremtiden

Birgitte Jordahl, seniorrådgiver, Tekna

09:10

Aktuell politikk for EKOM-sikkerhet

 • Strømforsyning som kritisk faktor for Ekom
 • Nasjonal autonomi – konsentrasjon av datasentre i østlandsregionen – nasjonal sikkerhetsutfordring ved ytre angrep
 • Tilgang til mobile bredbånd over hele landet – kobles mot Covid-situasjonen

09:30

Teletjenester til folket i en krevende tid

 • Hvilke fokusområder gjelder?
 • Hvordan går utviklingen?

Ingeborg Øfsthus, Telenor

09:50

Får vi til autonomi på nasjonalt og regionalt nivå?

Ekomtjenestenes verdi- og leverandørkjeder er komplekse og strekker seg utover landegrensene. Samtidig tilsier den økende kritikaliteten til tjenestene et behov for en grunnleggende nasjonal kontroll. Er det mulig å få til?

10:05

Fremtidens nødnett og bruk av kommersielle nett

Elisabeth Aarsether, direktør, DSB

10:25

Pause

Sesjon 2: Viktigheten av norske Ekom nett

Kenneth Nomeland, arkitekt radiosystemer, Forsvarsmateriell

10:35

Private nett

Espen Slette, Nkom

10:50

Private nett, dedikert spektrum: Eksempler fra helsesektoren

 • Kritisk og ikke kritisk kommunikasjon
 • Prioritert samband, slicing og roaming

Eirik Moen

11:10

Autonome løsninger og Private nett -5G gir nye muligheter for Forsvaret

Forsvarssektoren tester nå ut løsninger sammen med Telenor Research som skal gi langt bedre sikkerhet i fremtiden. I piloten 5G-VINNI ser vi på autonome løsninger ved hjelp av Edge Computing og i den nystartede piloten FUDGE 5G skal forsvarssektoren sammen med Telenor Research dypdykke ned i mulighetsrommet rundt private 5G nett.

11:30

Strategi for private 5G nett

Henning Huuse, 5G forretningsutvikler, Telia

11:50

Lunsj

12:20

Aktuelt foredrag

Marius Nilsen, løsningsarkitekt, Pexip

12:40

Befolkningsvarsling: Hvordan bruke mobilnettet til alarmvarsling på mobilen?

Bjørn Klock, seniorrådgiver, DSB

13:00

Fremtidsrettet T-banestyring over mobilnettet

Sporveien skal innføre et nytt og moderne signalsystem, for halvautomatisk styring av T-banen. Systemet baserer seg på datakommunikasjon mellom tog og infrastruktur. I stedet for å bygge og drifte egne Wi-Fi nett langs T-banelinjene skal Sporveien som første selskap i verden kjøpe denne forbindelsen som en tjeneste over offentlige mobilnett. Teknologivalget legger samtidig til rette for utviklingen av lignende løsninger for andre samfunnskritiske tjenester, slik som neste generasjon nødnett.

 • Hvorfor er dette en god idé?
 • Hvilke krav stiller det til mobilnettene?
 • Erfaringer så langt og veien videre

Sesjon 3: Robuste EKOM-nett, hva skjer

Eirik Larsen Følstad , sjefingeniør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

13:20

Finnmarkspakken: Hva gjør myndighetene for å redusere sårbarhetene i regionen

Rune Kanck, Seksjonssjef, sikkerhetsavdelingen, Nkom

13:40

Viktigheten av teletjenester har blitt ytterligere forsterket under pandemien

 • Hvordan arbeides det med å gi dekning til alle?
 • Hvordan målers dekning? Hva er en basestasjon?

Pål Henrik Lukashaugen, Telenor Norge

14:00

5G som et element i kritisk infrastruktur: Smart Grid eksempel med smart drift av kraftnett

 • Utfordinger med avhengigheter i digitalisert multi-domene, og -operatør kristisk infrastruktur
 • Konsekenser på resilience, security, and survivability
 • Eksempel: digitalisert smart nettdrift (FME CINELDI)

14:20

Kostnadseffektiv overvåkning av kritisk nett- og infrastruktur

 • En håndfull utfordringer med forutsigbar og forsvarlig drift av nett i Norge
 • Hvordan kan kostnadseffektiv kontroll og innsikt i nettets helsetilstand implementeres
 • Våre erfaringer som leverandør av systemer for nettovervåkning

15:00

Samarbeid mellom aktørene innen fylket og sentrale myndigheter

Flere gode prosjekter i Agder har fått ansvarlige aktører til møtes, jobbe helhetlig og målrettet for felles løsninger for robusthet i kraft, ekom, informasjon og velferdsteknologi samt bedret kartbasert situasjonsforståelse og systematisk evaluering av hendelser. Dette til stor overraskelse for mange. Mye kan ha en nasjonal overføringsverdi.

15:20

Utenlandsforbindelse

 • Nasjonalt kjernenett
 • Havfruen

Robert Wanvik Halvorsen, Telia

15:40

Hvilket ansvar har tilbyderne når de flytter systemer, tjenester og data ut i skyen?

Flytting "ut i skyen" gir ofte bedre og rimeligere ekomtjenester, men også økt kompleksitet og sårbarhet Med utgangspunkt i dagsaktuelle saker ser Gjesti nærmere på:

 • Om/når ekomtilbydere kan flytte systemer/tjenester og data ut i skyen
 • Hva som skal til for at å sikre at dette er lovlig
 • hvordan tilbyderne bør håndtere den risikoen og de utfordringer dette skaper

16:00 - 16:05

Avslutning konferanse