EKOMhub 2020 | online

Fagkomité

Morten Kveil

Account Manager

Nokia

Morten har mer enn 20 år fartstid innenfor telekom og jobber i dag med ansvar for Nokia løsninger for operatører, bedrifter og offentlig sektor i Norge.

Pål Aksel Roum

Leder, IP Operations

Telenor

Pål Aksel har arbeidet i Telenor siden 2002 og er nå leder for IP Operations, i Telenor Norge. Enheten har ansvar for 3-linje drift, samt utbygging og oppgradering av Telenors IP og Firewall løsninger. Før han kom til Telenor arbeidet han for Ericsson og Det norske Veritas. Han har Siv. Ing. grad i Telecommunikasjon fra Univ. of Hull, og har en MBA I Strategi fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Erik Larsen Følstad

Sjefsingeniør

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Eirik jobber i dag med nettarkitektur og ende-til-ende funksjonalitet i Nødnett. Han har vært i telekombransjen i mer enn 20 år og har erfaring fra blant annet programvareutvikling hos Ericsson og nettarkitektur hos NetCom og TeliaSonera. Eirik har en Phd grad innen Telematikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU.

Kenneth Nomeland

Arkitekt radiosystemer

Forsvarsmateriell

Kennet jobber som radioarkitekt i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter. Avdelingen han jobber i har blant annet ansvaret for forvaltning og videreutvikling av taktiske og strategiske radiosystemer, satellitt, fiber og nettverksinfrastruktur i Forsvaret. Nomeland har lang erfaring i telekombransjen og har blant annet jobbet i NetCom og TeliaSonera.

Rune Kanck

Seksjonssjef, sikkerhetsavdelingen

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM)

Rune arbeider i dag som seksjonssjef i sikkerhetsavdelingen hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og har jobbet med sikkerhet og beredskap siden 2013. Han har lang erfaring fra telekombransjen og har blant annet jobbet med teknisk utvikling produktutvikling og prosjektledelse i TeliaSonera, NetCom og Alcatel.

Birgitte Jordahl

Seniorrådgiver

Tekna

Birgitte har vært 3 år i Solberg-regjeringen som statssekretær for Torbjørn Røe Isaksen - 2 år som stabssjef og politisk rådgiver for byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland, 2 år som rådgiver for sosialbyråd Anniken Hauglie byrådet i Oslo og 4 år som politisk rådgiver i Høyres stortingsgruppe. Ellers har hun jobbet med både utdanning, finans, helse. Hun har hovedfag i pedagogikk og 2 avdelinger jus. Birgitte skal bidra til at EKOMhub dekker samfunnspolitisk dagsorden.

Atle Tangedal

Prosjektleder

Tekna

Atle har mer enn 20 års erfaring med utvikling av kurs, konferanser, etter- og videreutdanning for Tekna. Før han kom til Tekna har Tangedal arbeidet med kompetanseutvikling, Næringslivets Kompetansenett og NKI – Fjernundervisning- nettbasert utdanning, rettet mot offentlige og private virksomheter. Atle skal bidra til at EKOMhub får et faglig sterkt og lærerikt program.