EKOMhub 2020 | online

Sammen bidrar vi til at Norge får robuste EKOM-nett i verdensklassen

Konferansen om nettverk

Om du jobber med EKOMnett er du et viktig ledd i nyskaping og sikring av nasjonale verdier. Oppdater deg på utviklingen, de teknologiske mulighetene, sårbarheten og sikkerhetskravene. Bygg nettverk og utveksle erfaringer med andre som jobber med det samme som deg.

Se programmet her

I år vil du møte bland andre: Distrikts- og digitaliseringsministeren, Telenor, Nkom, DSB, Forsvarsmateriell, SafeBase, Cineldi/NTNU, Telia, Fylkesmannen i Agder, Sporveien AS Se årets talere her

Digital konferanse

Brygg en kopp te, sett deg godt til rette, logg deg inn, mingl digitalt og få med deg interessante foredrag. Vi bruker det digitale konferanseverktøyet Hopin. Her kan du:

  • Følge foredragene på direkten - enten du er på kontoret, hjemme eller på hytta
  • Se deltakerliste og kontakte andre deltakere direkte
  • Delta i vår randomiserte minglesesjon i pausen (hvis du vil/tør)

Når du melder deg på får du en egen e-post med link.

Har du trøbbel med Hopin? Se feilsøkingsside her.

Målgruppe

EKOMhub er møteplassen der alle med interesse for nettverk blir oppdatert på utviklingen og får vite hva den betyr for nye muligheter og samfunnsikkerhet i Norge.

Jobber du med ekom-nett? Eller med å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner som er avhengig av nett? Da bør du absolutt delta på Ekom-hub. Arrangementet er forøvrig relevant for alle som blir berørt av følgehendelser etter angrep og hendelser i ekom-infrastrukturen.

Målet med EKOMhub

Den norske samfunnet er avhengig av at kritisk infrastruktur vedlikeholdes og utvikles. EKOMhub skal derfor:

  • Fremme kunnskap blant ansatte EKOMbransjen
  • Samle EKOMbransjen til viktig nettverksbygging
  • Bidra til å sette dagsorden – og drøfte både sårbarhetsbildet, teknologiutviklingen og det regulatoriske
  • Ha foredrag som er dagsaktuelle og holder høy kvalitet
  • Inspirere deg til å se ting med nye øyne!

Sammen bidrar vi til at Norge får robuste EKOMnett i verdensklassen.