26. nov.
kl. 09:30–16:00

Tekna gjentar suksessen med den årlige konferansen der du møter ekspertisen som oppdaterer deg på nye sikkerhetskrav fra myndighetene, sikkerhetsloven og konsekvenser for ekom-sektoren. Ny teknologi, romstrategi for Norge, kvantedatamaskiner, kryptering og 5G.

Meld meg på

Ta del i en pulserende konferanse som gir deg innsikt i ny teknologi, romstrategi for Norge, kvantedatamaskiner, kryptering og 5G. 5G er nært forestående og det jobbes intensivt med å tilrettelegge denne teknologien til nye bransjer og industrier. Fullstendig virtualisering av nettverksfunksjoner er en forutsetning for å lykkes. Konferansen gir deg innblikk i det enorme potensialet som følger med 5G:

 • Bedre trafikkflyt og reduksjon av utslipp og antall drepte
 • Nøyaktig fjerndiagnose ved hjelp av sensorikk og høyoppløselig videooverføring redder liv
 • Fjernoperering av pasienter ved hjelp av robotteknologi

Selv om 5G kan gi enorme muligheter for samfunnet vårt, skaper virtualiseringen også nye utfordringer.

 • Legger vi alle eggene i en kurv?
 • Hvordan kan operatørene sikre at et målrettet angrep ikke vil sette hele samfunnet ut av spill?
 • Hvordan vil operatøren bygge arkitektur med tanke på sikkerhet og tilgjengelighet?

Vi stiller de vanskelige spørsmålene og forsøker å gi deg svar slik at du kan ligge i forkant av utviklingen.

Konferansen er nyttig for deg som jobber med ekom-nett eller som er avhengig av fungerende nett for å opprettholde samfunnsfunksjoner i ulike bransjer og sektorer. Og for alle som blir berørt av følgehendelser etter angrep og hendelser i ekom-infrastrukturen.

Skriv ut

09:00

Registrering med enkel servering

09:20

Innledning og praktisk informasjon

Sesjon 1: Nye sikkerhetskrav fra myndighetene, hvordan spiller vi på lag med ekomaktørene

Sesjonsleder: Birgitte Jordahl, seniorrådgiver, Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

09:30

Aktuelt foredrag

Tommy Skjervold, Statssekretær, Samferdselsdepartementet

09:50

Trusselbildet - hvordan påvirker det Norges "førstelinjeforsvar"?

 • Sikker IKT og digital informasjon i privat og offentlig sektor

Tormod Heier, Forsvarets høgskole FHS

10:10

Sikkerhetsloven - Hva blir konsekvensene for ekom sektoren

Helge Rager Furuseth, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

10:30

Pause med aktivitet i utstillertorget

10:50

Hvorfor hyperskala datasenter i Norge

 • Hva bygger vi?
 • Hvorfor er dette viktig for Norge?

Randulf Grotle, datasenterdirektør, Microsoft

11:10

Sikkerhetskrav til skytjenester

Bjørn Villa (PhD), IT-Sjef Trondheim kommune

11:30

Lunsj med faglige aktiviteter på utstillertorget

Sesjon 2: Romstrategi for Norge - Kvantedatamaskiner - 5G - IP nettet - Telco cloud

Sesjonsleder: Kennet Nomeland, arkitekt radiosystemer, Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter

12:30

Romvirksomhet i det norske samfunnet

Daniel Bjarmann-Simonsen, statssekretær, Nærings- og fiskeridepartementet

12:50

Nye satellittbaserte kommunikasjonssystemer

Rolf Skatteboe, administrerende direktør, Kongsberg Satelite Services (KSAT)

13:10

Sikkerhet og sårbarhet

 • Satellitter i høy-elliptisk bane (HEO)

Kjell-Ove Orderud Skare, Space Norway

13:30

Pause

13:50

Galileo - et bevis på europeisk autonomi

 • Enda flere «GPS» - trenger vi det?
 • Norge deltar i EUs satellittnavigasjonsprogrammer - hvorfor det?
 • Galileo gir mer enn bare en posisjon i kartet

Steinar Thomsen, seksjonssjef satellittnavigasjon, Norsk Romsenter

14:10

Kvantedatamaskiner- hva er status

Lars Nordbryhn, IBM

14:30

Kvantedatamaskiner og kryptografi – risiko og konsekvenser

Ole Kasper Olsen, forsker, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

14:50

Pause med aktivitet i utstillertorget

15:10

Hvordan bidrar 2G, 4G og 5G til null visjonen på norske veier

 • Hvordan fysisk infrastruktur og telekom infrastruktur smelter sammen innenfor transportområdet

PhD Tomas Levin, Senior Principal Engineer, Statens vegvesen

15:30

5G Verticals INNovation Infrastructure (5G-VINNI) – et pan-europeisk forsknings- innovasjonsprosjekt

 • Telenor leder et pan-europeisk forsknings- og innovasjonsprosjekt finansiert gjennom EU’s Horizon2020 program som heter 5G Verticlas INNovation Infrastructure (5G-VINNI)

 • Målet er å verifisere ytelsesparameterne i 5G standarden og utforske innovative løsninger for vertikale næringer som for eksempel offentlig sikkerhet, e-helse, shipping, transport, media og underholdning

 • Prosjektet har 23 partnere og går over 3 år med start i juli 2018. Denne presentasjonen vil gi en oversikt over prosjektet og blant annet presentere hvordan prosjektet samarbeider med norsk og internasjonal industri

Patrick Waldemar, forskningssjef teknologi i Telenor ASA

15:50

IP nettet som bærer Norge

 • Sikkerhet, ytelse og kontroll til enhver tid
 • Hvordan ivareta sikkerhetsaspektene og samfunnsansvaret

Pål A. Roum, Manager IP Operations, Telenor Norge

16:10

Sikkerhet i Telco cloud

 • Hvordan ivareta sikkerheten i en virtuell verden

Telenor

16:30

Avslutning,

Kennet Nomeland

Radioarkitekt Forsvaret

Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter 

Rune Kanck

Sekjsonssjef
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Birgitte Jordahl

Seniorrådgiver
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Petter Aglen

Senior ingeniør
Telenor

Knut Baltzersen

Sjefingeniør

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

 • Tormod Heier

  Forsvarets høgskole FHS

  Tormod Heier (f. 1968) jobber på Forsvarets stabsskole, som er en del av Forsvarets høgskole. Han har sin militærfaglige utdanning fra Befalsskolen for Kavaleriet, Hærens krigsskole på Gimlemoen, og Forsvarets stabsskole. Heier har en mastergrad fra Kings College i London samt hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han har tidligere jobbet i blant annet Forsvarsdepartementet og Etterretningstjenesten, og har tjeneste fra blant annet NATOs engasjement i Afghanistan og Hærens Brigade Nord. Heier har redigert en rekke bøker om norsk og europeisk forsvars- og sikkerhetspolitikk, og er for tiden foreleser ved Forsvarets høgskole, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Innlandet. Heier har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og var høsten 2017 gjesteforsker ved Universitetet i Oxford. Han mottok Ossietzkyprisen i 2017 for å ha fremmet ytringsfrihetens kår i Norge.

 • Ole Kasper Olsen

  Forsker

  Nasjonal sikkerhetsmyndighet

  Ole Kasper Olsen arbeider som forsker i NSMs enhet for kryptoutvikling, og har over 10 års erfaring med evaluering og sertifisering av kryptosystemer for høygraderte anvendelser.

 • Rolf Skatteboe

  Administrerende direktør

  Kongsberg Satellite Services AS avd Tromsø

  Rolf Skatteboe is president of Kongsberg Satellite Services AS (KSAT). KSAT is a commercial Norwegian company, providing ground station and earth observation services using polar orbiting satellites.

  Rolf has been with KSAT since the company was established in 2002, and before that he worked at the Norwegian Space Agency (NSC) for 10 years. He has also had several management position related to software engineering.

  He holds MSc, Medical Physics and Biomedical engineering, Norwegian Institute of Technology, 1984 and a MSc, GeoPhysics, University of Saskatchewan, Canada, 1994 as well as several management courses at AFF, Norwegian University of Business and Economics.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: