3. juni
kl. 09:00–16:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Hva er miljø-DNA og hvordan kan det hjelpe oss å kartlegge biologien i vannmiljøet?

Meld meg på

Seminaret arrangeres i regi av Norsk Vannforening

Forekomst av arter i vannmiljøet er tradisjonelt vurdert basert på visuelle undersøkelser og bruk av invasive metoder som fisking. Det kreves en høy grad av taksonomisk kunnskap for å sikre riktig artsidentifikasjon. I de siste årene er det blitt utviklet molekylære deteksjonsmetoder, basert på DNA, for å kartlegge biologisk mangfold. Kjente DNA-sekvenser blir brukt til å bygge opp referansebibliotek og ukjente DNA-sekvenser kan sammenlignes mot det kjente materialet.

For arter der DNA-sekvensen er kjent kan det utvikles molekylære deteksjonssystemer som med stor spesifisitet kan identifisere mål-arten i en prøve. Deteksjon av løst DNA i miljøet, miljø-DNA, baserer seg på at alle organismer avgir genetisk materiale til sine omgivelser via naturlige prosesser som reproduksjon, predasjon og avføring. På denne måten kan man detektere tilstedeværelsen til en organisme i en vannprøve, uten å se selve organismen. Miljø-DNA byr derfor på store muligheter for identifisering av arter som ikke fanges opp i tradisjonelle kartleggingsmetoder.

Anvendelse av miljø-DNA anses som et viktig verktøy innen flere relevante temaer for vannmiljøet, som for eksempel:

  • forekomst av rødlistede og fremmede arter
  • påvirkninger fra forurensninger og fekal kildesporing
  • økologisk overvåking i henhold til vannforskriften

Vil du bli medlem i Norsk vannforening? Meld deg på her Norsk Vannforening

Norsk vannforening dekker tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs. Foreningen legger vekt på forhold knyttet til både vannkvalitet og vannressurser i et flerbruksperspektiv.

Norsk vannforening arrangerer jevnlig seminarer og fagtreff om aktuelle emner innenfor alle vannfaglige områder. Medlemmer får rabatt på møteavgiften og får tilsendt Tidsskriftet VANN 4 ganger i året. Deltakelse på fagtreffene er gratis, noe som gjør disse møtene særlig velegnet også for studenter.

Ønsker du å bli medlem? Se her

 

 

 

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Verdens vanndag 2021

22. mars
kl. 09:00–12:20
Streaming, Nettbasert

Miljø- og biovitenskap

Norsk algekonferanse 2021

5. mai
kl. 09:00–16:00

Miljø- og biovitenskap

Frisk Fisk 2022