Hopp til innhold
15.–16. feb. 2023

Teknologi og sikkerhet

Næringens viktigste møteplass med fokus på teknologi og sikkerhet, for menneske, miljø og marine operasjoner. Konferansen retter søkelyset på samspillet mellom regelverk, teknologiutvikling, operasjon og hvordan de menneskelige faktorene spiller inn og faren for hendelser kan reduseres

Hvordan kan erfaringene fra operasjoner brukes inn i utvikling av forankring- og DP systemer. Hvordan brukes erfaringer ved utvikling av nye prosedyrer, hvordan unngå avvik og hendelser med bedre pedagogiske metoder som ivaretar sikkerheten i operasjoner til havs.

Konferansen er en godt etablert møteplass og viktig arena for utveksling av erfaringer for mellom de ulike partene i næringen

Programmet 2023

Tekna og programkomiteen starter programutviklingen i august 2022 og fokus er relatert til tradisjonell forankring og DP i olje og gassvirksomhet som designkriterier, beregninger og analyser, JIPer, siste års hendelser etc. Nytt de to-tre siste årene er presentasjoner relatert temaer relatert til fornybar energi som flytende havvind og solparker til havs. Disse temaene vil naturligvis øke i omfang etter hvert ift utbyggingsfrekvens på fornybar energi

Vi kommer tilbake til mere detaljer utover høsten Har du forslag til temaer eller konkrete presentasjoner, ta kontakt med lio@tekna.no

Kunnskap og nettverk

Gå ikke glipp av muligheten til å holde deg oppdatert. Dette er konferansen for viktige og aktuelle temaer som presenteres av personer i næringen med nøkkelerfaringer og kunnskap som villig deles fra scenen.

Du møter de mest sentrale aktørene innen dette fagfeltet for både faglige diskusjoner og uformelle samtaler, du vil sikkert treffe både noen du kjenner og knytte nye kontakter

Hold av datoene eller meld deg på i dag, møt kollegaer som brenner for det samme som deg.