Hopp til innhold

DP og forankring av offshore installasjoner

Den foretrukne konferansen i Norge for de som jobber med DP og forankring relatert til offshore operasjoner i olje&gass industrien og fornybar energi.

Denne konferansen ble etablert tidlig på 1980 tallet og ble raskt en viktig møteplass for kunnskapsdeling blant aktørene i næringen som jobber med ankring og DP operasjoner til havs. Konferansen er i dag en respektert og godt besøkt konferanse for de som ønsker å holde seg oppdater og utveksle erfaringer for økt sikkerhet under marine operasjoner

Industrien er nå i endring fra bare å være en olje- og gass relatert industri som nå også jobber med utvikling av flytende havmøller til fornybar energi Det er menneskene fra olje&gass som innehar den nødvendige kompetansen for å lykkes med å designe, bygge og installere installasjonene for fornybar energi og her vil forankring- og DP kompetansen komme godt med

Programmet er under produksjon og vil bli publisert senest medio november.

Ønsker du å spille inn tema for innlegg, send til lio@tekna.no innen 31 august.