Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk
12.–13. feb. 2020

Velkommen!

Denne konferansen har vært en viktig møteplass for næringen siden 1980-tallet og er blitt et viktig fora der alle sentrale aktører deltar for å utveksle kunnskap, dele erfaringer og diskutere behov. Grip muligheten til å utveksle erfaring, knytte nye bekjentskaper og komme i dialog med andre i bransjen.

Les mer her.

 

Program 2020

Følgende hovedtemaer er sentrale på konferansen med innlegg fra nøkkelperonser i næringen.

  • Myndighetene og klasse
  • Erfaringer fra prosjekter og operasjoner
  • JIPer
  • Beregning og analyser
  • Design, utvikling og levetid forankring
  • Teknologiske nyvinninger
  • Siste års hendelser fra OD

Programmet er under produksjon og vil bli publisert senest medio november 2019. Ønsker du å spille inn tema for innlegg, send til lio@tekna.no    

Målgruppe

Teknas konferanse og møteplass for oljeselskaper, myndigheter og de som utfører offshore operasjoner, forankring og DP operasjoner. Aktørene samles for å høre om nytt fra myndigheter, planlagte operasjoner og ikke minst erfaringer fra utførte operasjoner. Her treffes alle sentrale aktører også leverandører av utstyr for å holde seg oppdatert og utveksle erfaringer.