Velkommen!

Denne konferansen har vært en viktig møteplass for næringen siden 1980-tallet og er blitt en viktig arena for alle sentrale aktører som jobber mot marine operasjoner, fra design til praktiske operasjoner offshore.

Her tas opp utfordringer, det utveksles kunnskap, det deles erfaringer og det diskuteres behov for å kunne operere sikkert og i henhold til gitt regelverk.

Grip muligheten til å holde deg oppdatert, få faglig påfyll og lære av andres erfaringer.  Her møter du sikkert mange du allerde kjenner, men du vil garantert også knytte nye kontakter.

Vi håper å se deg på konferansen i februar 2020

Les mer her.

 

Program 2020

Årets program byr på aktuelle presentasjoner fra nøkkelperonser fra sentrale i aktører i næringen.

DP og forankring er den råde tråden og her er sentrale hovedtemaer

  • Regelverk og sikkerhet
  • Erfaringer fra prosjekter
  • Driftserfaringer 
  • JIPer
  • Hendelser 
  • FoU

Vi mener programmet 2020 byr på mange spennende og interessante temaer og hendelser. 

 

Målgruppe

Deltakerne på konferansen kommer fra oljeselskaper, myndigheter, klasseselskaper, riggselskaper, engineeringselskaper og forskning.

Personell som jobber med sikkerhetsrelaterte aspekter, beregninger og desing,  offshore operasjoner, forankring og DP.

Aktørene samles for å holde seg oppdatert innen regelverk, hva skjer på nye prosjekter, erfaringer fra hendelser, status på JIPer,  beregningsmetoder, materialer levetid, forankringsliner  og ikke minst sikkerhetsmessige  aspektene i næringen

Planlagte operasjoner og ikke minst erfaringer fra utførte operasjoner. Her treffes alle sentrale aktører også leverandører av utstyr for å holde seg oppdatert og utveksle erfaringer.