Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk

DP og forankring av offshore installasjoner 2020

Teknas konferanse for de som har sitt daglige virke innen offshore marine operasjoner, DP og forankring.

Viktigheten av å holde seg oppdatert og lære av andres erfaringer er essensiell. Viktig er også dialog på tvers av bedrifter og de ulike disiplinene i et prosjekt. Vedlikehold og utvidelse av nettverket er en viktig del av konferansen.

Gå ikke glipp av denne muligheten! Hold deg oppdatert gjennom høyaktuelle presentasjoner fra de mest sentrale aktørene innen fagfeltet. Konferansens uformelle format gjør det lett å komme i dialog som gir muligheter til nyttige diskusjoner og erfaringsutveksling.

Dialog og gjensidig forståelse av kreftene ved offshore marine operasjoner er nøkkelen til sikkerhet. Kunnskap og forståelse gir trygghet til å ta de riktige beslutninger til riktig tid. Her er det viktig med dialog mellom teoretikerne og praktikerne.

Bli oppdatert på:

  • Myndighetene og klasse
  • Erfaringer fra prosjekter og operasjoner
  • JIPer
  • Beregning og analyser
  • Design, utvikling og levetid forankring
  • Teknologiske nyvinninger
  • Siste års hendelser fra OD