Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk
12.–13. feb. 2020

Kunnskap og sikkerhet

Dialog og gjensidig forståelse av kreftene ved offshore marine operasjoner er nøkkelen til sikkerhet. Kunnskap og forståelse gir trygghet til å ta de riktige beslutninger til riktig tid. Her er det viktig med dialog mellom teoretikerne og praktikerne.

Denne konferansen har vært en viktig møteplass for næringen siden 1980 tallet og er blitt et viktig fora hvor alle sentrale aktører deltar for å utveksle kunnskap, dele erfaringer og diskutere behov.

Konferansens format inviterer til dialog og nettverksbygging og tverrfaglig dialog.

 

Program 2020

Følgende hovedtemaer er sentrale på konferansen med innlegg fra nøkkelperonser i næringen.

  • Myndighetene og klasse
  • Erfaringer fra prosjekter og operasjoner
  • JIPer
  • Beregning og analyser
  • Design, utvikling og levetid forankring
  • Teknologiske nyvinninger
  • Siste års hendelser fra OD

Programmet er under produksjon og vil bli publisert senest medio november 2019. Ønsker du å spille inn tema for innlegg, send til lio@tekna.no    

Hold deg oppdatert

Viktigheten av å holde seg oppdatert og lære av andres erfaringer er essensiell.

Viktig er også dialog på tvers av bedrifter og de ulike disiplinene i et prosjekt. Vedlikeholde og utvide nettverket er også en viktig del av konferansen

Gå ikke glipp av denne muligheten. Hold deg oppdatert gjennom høyaktuelle presentasjoner fra de mest sentrale aktørene innen fagfeltet.

Konferansens uformelle format gjør det lett å komme i dialog som gir muligheter til nyttige diskusjoner og erfaringsutveksling.

Vi håper vi ser deg på konferansen i februar.