28. apr.
kl. 09:00–17:00
Tappin konferanseplattform, Nettbasert

Sikkerhet i offshore marine operasjoner

Dialog og gjensidig forståelse for kreftene ved offshore marine operasjoner, er nøkkelen til sikkerhet. Kompetanse og erfaringer som gir trygghet til å ta de riktige beslutninger til riktig tid.

Denne konferansen har vært en viktig møteplass for næringen siden 1980 tallet og er blitt et viktig forum, hvor relevante og sentrale aktører deltar for å utveksle erfaringer og behov, holde seg oppdatert og møte de andre i næringen

Teoretikerne og praktikerne har her mulighet til å møtes og diskutere, for felles forståelse for at sikkerheten ivaretas ved marine operasjoner

Program 2021

Følgende hovedtemaer er sentrale på konferansen med innlegg fra sentrale aktører:

  • Myndighetene og klassen
  • Erfaringer fra prosjekter og marine operasjoner
  • JIPer
  • Beregning og analyser
  • Design, utvikling og levetid forankring
  • Teknologiske nyvinninger
  • Hendelser fra OD

Verdifull kunnskapsdeling

Viktigheten av å holde seg oppdatert og lære av andres erfaringer er essensiell. Viktig er også dialog på tvers av bedrifter og de ulike disiplinene i et prosjekt, holde nettverket ved like samt knytte nye kontakter.

Gå ikke glipp av denne muligheten! Hold deg oppdatert gjennom høyaktuelle presentasjoner fra de mest sentrale aktørene innen fagfeltet.

Konferansens uformelle format gjør det lett å komme i dialog, som gir muligheter til nyttige diskusjoner og erfaringsutveksling.

Vi håper du klikker deg innom!