Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk
14.–15. feb. 2018

Viktig møteplass for bransjen

Markedets foretrukne konferanse for de som jobber med teknologiutvikling av DP- og forankringssystemer og samler designere og utviklere av teknologi, forskere, myndigheter, klasseselskaper, leverandører av utstyr, og ikke minst, de som utfører operasjonene offshore.

Sterk fokus på fag

Konferansen er en viktig og nyttig arena som gir deg oversikt over hvor skoen trykker i ulike deler av verdikjeden og hvordan det jobbes med å finne gode løsninger

Presentasjoner fra sentrale aktører byr på status fra regelverksiden, erfaringer hentet fra både prosjekter og praktiske operasjoner offshore og teknologiske nyvinninger. Det er også satt av god tid til diskusjoner rundt fremtidens løsninger.

Hvorfor delta

I tillegg til faglig oppdatering, er konferansen kjent for å ha en uformell atmosfære og høyt under taket som innbyr til fruktbar dialog på tvers av bedrifter.

Gå ikke glipp av denne muligheten til holde deg oppdatert og bygge relasjoner til kollegaer som jobber med det samme som du brenner for.