14. juni
kl. 11.00–12.00
Microsoft Teams, Nettbasert

Vi inviterer til Teams-møte den 14. juni kl 11-12 til en kort redegjørelse om status etter forhandlingsfrist i Samfunnsbedriftene og sentrale regler i avtaleverket videre i lønnsoppgjøret.

Meld meg på

Beskrivelse

Forhandlingssjefen vil kort redegjøre for forhandlingsbestemmelsene og hva de tillitsvalgte har å forholde seg til fremover.

Dersom det er brudd i de sentrale forhandlingene, vil det bli redegjort for gangen videre i prosessen.

Det er satt av tid til spørsmål.

Vel møtt!

Praktisk deltakelse

Lenke for å delta på den digitale samlingen på Teams, vil bli sendt ut på e-post senest dagen før.