10. mars
kl. 18:00–19:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Grunnet usikkerhet rundt smittesituasjonen vedrørende Covid-19, varsler Tekna Tromsø herved om at årsmøtet 2021 blir digitalt på Teams. Årsmøtet starter kl 18:00, men logg deg på i god tid før møtestart . Teknisk bistand vil være tilgjengelig fra kl 17:30.

Meld meg på

Beskrivelse

Meld deg på og få tilsendt lenke til årsmøtet!

Har du saker du vil at årsmøtet skal behandle, sender du inn til styrets leder, Anne Cathrine Arnesen, senest 4 uker før årsmøtet. Sakspapirer som årsberetning, regnskap med mer vil bli tilgjengelig på ca 14 dager før.

Vi bruker Teams-møte som verktøy for lyd og video. GoPlenum brukes til å legge inn forslag, be om innlegg og replikk og gjennomføre voteringer på sak og personer.
Les mer om gjennomføring av digitale årsmøter med Teams og GoPlenum

Chatten i Teams skal kun brukes til teknisk dialog, ikke ting som knyttes til innholdet i møtet.

I forkant av møtet vil alle som er påmeldt få tilsendt en lenke til GoPlenum hvor møteinformasjonen ligger. Det anbefales å ha GoPlenum-appen på telefon eller nettbrett for stemmegivning, og at du følger møtet i Teams på en annen enhet.

For å sikre at du får tilgang til møtet er det viktig at du melder deg på innen påmeldingsfristen til årsmøtet.

Last ned GoPlenum til din telefon eller nettbrett via Appstore eller Android allerede nå.

DAGSORDEN

  • Sak 1. Godkjenning av innkalling, dagsorden, valg av ordstyrer, protokollfører og 2 til å signere protokoll

  • Sak 2. Behandle styrets årsberetning, årsregnskap og revisors beretning

  • Sak 3. Behandle styrets forslag til prioriterte oppgaver, budsjett og lokal kontingent

  • Sak 4. Behandle forslag til vedtektsendringer

  • Sak 5. Valg

  • Sak 6. Behandle innkomne forslag

Vennlig hilsen Styret Tekna Tromsø