15. feb.
kl. 18.00–19.30

Ta del i en spennende paneldebatt!

Meld meg på

Det grønne skiftet er i gang:

 • Fossilfri energi skal erstatte fossil energi
 • Samfunnet skal elektrifiseres

Ifølge IEAs rapport Net Zero by 2050 bør vi ha bygget ut 70 000 TWh/år fossilfri elektrisk energi globalt innen 2050, hovedsakelig væravhengig sol- og vindkraft. Det er mer enn 2,5 ganger verdens totale strømproduksjon i dag.

Foreløpig er vi bare i startgropa. Allerede ser vi problemer tårne seg opp. Reindriftsamenes medhold i høyesterett mot vindkraft på Fosen kan sette presedens som gjør videre vindkraftutbygging på land vanskelig. Havvind-bransjen roper på tempo, mens økologiske konsekvenser og forsyningssikkerhet er lite undersøkt. Vindkraft båndlegger store arealer, mens FNs naturpanel foreskriver arealnøytralitet som viktig for å hindre ytterligere svekkelse av biologisk mangfold. Vi aner også konflikter med fiskerinæringen.

 • Mange er skeptiske til kjernekraft. Men gitt behovet for rask vekst i utslippsfri energi bør vi kanskje revidere vårt syn på kjernekraft?
 • Norge har fremdeles store muligheter for ny vannkraft, både elvekraft og magasinkraft. Men mange av disse prosjektene ligger i vernede vassdrag. Bør/må vi revurdere tidligere vernevedtak?
 • Væravhengig sol- og vindkraft utfordrer kraftsystemets stabilitet med tanke på frekvens og effekttilgang. Hvordan skal dette løses?
 • Tilgang på metaller og sjeldne jordarter til det grønne skiftet kan bli en begrensende faktor, og en kilde til nye geopolitiske konflikter, i tillegg til problemer med CO2-utslipp, barnearbeid, forurensning m.m. Hvordan skal slike problemer/konflikter unngås?

Spørsmålene er mange. For å diskutere dette har vi invitert et panel av eksperter.

Skal du delta fysisk i studio, vennligst møt opp på gitt adresse. Skal du delta digitalt, vil du få tilsendt den digitale lenken før sendingen starter.

Finn frem:

Munkedamsveien 15, 0250 Oslo. Under konserthusets inngangsparti. Se etter Tekna-skilt.
 • Rasmus E Benestad

  Underdirektør

  Meteorologisk Institutt

  Seniorforsker ved Meteorologisk institutt og leder for Tekna klima. Han har doktorgrad i fysikk fra University of Oxford. Benestad har vært bidragsyter til FNs klimapanels rapporter, og er forfatter av boka «Solar Activity and Earth's Climate»

 • Truls Gulowsen

  Leder i Naturvernforbundet. Han var tidligere leder i Greenpeace Norge. Varamedlem i Miljøpartiet De Grønnes sentralstyre, med funksjon internasjonal kontakt.

 • Sveinulf Vågene

  Rådgiver i Motvind Norge. Sveinulf er geolog / geofysiker, og har ti års erfaring med naturvern og motstandsarbeid mot vindkraftverk. Kjennskap til og erfaring med de fleste fagområder innen vindkraft.

 • Einar Westre

  Siviløkonom. Han har vært direktør i Energi Norge i 16 år, 6 år i tyske MVV Energie AG, 3 år i Statnett, samt rådgiver i Oslo Lysverker, NVE, partner i Norsk Kraftmegling / SKM og finansrådgiver i NRK.