22. okt.
kl. 10:00–14:00

Velkommen til Seniorteknologenes høstkonferanse om det digitale samfunn.

Meld meg på

Vi deler store mengder data hver dag, hvordan brukes denne personlige dataen og hvordan kan den misbrukes? Vi har samlet tre spennende foredragsholdere som skal fortelle oss om ulike utfordringer og farer ved det digitale samfunn.

Du møter:

  • Heidi I. E. Dahl, seniorforsker ved SINTEF og leder av Tekna Big Data
  • Marika Lüders, førsteamanuensis ved institutt for medier og kommunikasjon ved UiO
  • Sverre Diesen, sjefsforsker ved FFI og tidligere forsvarssjef (2005 - 2009).

Se mer om programmet i programfanen.

Praktisk informasjon:

Det blir servert lunsj i løpet av seminaret. Vel møtt!

Finn frem:

Ingeniørenes Hus Møtesenter, møterom Sophus Lie i underetasjen.
Skriv ut

10:00 - 10:45

Industri 4.0: Stordata i industrien

Det lages og samles inn stadig mer data - fra det vi legger fra oss på sosiale medier, helsedata som registreres om oss, til sensorer i smarte hjem og biler. Dette gjelder også i industrien, som rir på sin egen digitaliseringsbølge.I det som regnes som den fjerde industrielle revolusjon - Industri 4.0 - produseres det store mengder data. Dette skaper nye muligheter, men også nye utfordringer. I dette foredraget gis det eksempler på bruk av stordata og AI i SINTEFs industriprosjekter, hvilke utfordringer vi møter, og de nye mulighetene som skapes.

Heidi I. E.Dahl, Seniorforsker ved SINTEF, Leder av Tekna Big Data

11:00 - 11:45

Et kritisk blikk på sosiale medier

Mange mennesker lever i dag nærmest sitt sosiale liv på sosiale media. Ofte tenker de ikke over hva de gir fra seg av personlig informasjon. Ikke alle sosiale media hemmeligholder slik informasjon, jfr Camridge Analytica. Når en i tillegg ser på spredning av “fake news” og hetsing av enkeltmennesker, er det grunn til å se med et kritisk blikk på slike medier.

Marika Lüders, Førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO

11:45 - 12:30

Lunsj

12:30 - 13:15

Forsvar – hybridkrigføring

Begrepet hybridkrigføring har fått stor oppmerksomhet de senere år. Foredragsholderen utarbeidet i 2018 FFI-rapporten «Lavintensivt hybridangrep på Norge i en fremtidig konflikt» hvor begrepet defineres som væpnede konflikter der irregulære virkemidler (sabotasje, terrorisme, påvirkningsoperasjoner,cyberangrep etc.) dominerer over regulære eller konvensjonelle militære operasjoner.

Sverre Diesen, sjefsforsker FFI, Forsvarssjef i Norge 2005-2009

13:15 - 14:00

Paneldebatt og oppsummering

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: