12. okt.
kl. 18.00–19.00
Streaming, VIDEO

Den maritime næringen har et behov for å minske sitt karbonfotavtrykk, i likhet med de fleste andre næringer. Hva er alternativene for skipsredere i dag? Hvordan kan nye typer drivstoff redusere karbonutslippene?

Meld meg på

Beskrivelse

Foredragsholder vil snakke om hydrogen som energikilde og alternative hydrogenbærere i en verdikjede for hydrogen som drivstoff i den maritime næringen.

Hva er utfordringene med de forskjellige alternativene og hvor langt har teknologien kommet for å utnytte de alternative drivstoff typene vi ser for oss i dag?

Dette er noen av punktene vi skal innom! Det blir fokus på hva som er under utvikling i dag, og om ammoniakk er en mulig nullutslipps-løsning.

Om foredragsholderen

Kjell Ove Ulstein innehar stillingen som Direktør for Salg og Markedsføring i Wärtsilä Gas Solutions, en del av Wärtsilä Corporation. Selskapet er verdensledende innen avanserte løsninger for håndtering av gasser både for skip og landbasert industri. De arbeider med energiomstillingen med fokus på gass handtering og logistikk, dekarbonisering og biogassproduksjon. Kjell Ove Ulstein er utdannet med en bachelor mekanisk ingeniør og en master i ledelse, og har jobbet i gassindustrien i 15 år.

Praktisk informasjon

Dette er et digitalt arrangement. Lenke til sendingen blir sendt ut til påmeldte deltakere samme dag.