12. sep.
kl. 18:00–19:30

Tekna ønsker å sette fokus på mulighetene og utfordringene som ligger i å ta i bruk genredigering i havbruksnæringen, den såkalte CRISPR- teknologien.

Meld meg på

Beskrivelse

Tekna Prosjekt Havåker ser nærmere på mulighetene og utfordringene som ligger i å ta i bruk denne teknologien i havbruksbransjen. Dette ønsker vi å gjøre gjennom å invitere en rekke miljøer for å bidra til bedre innsikt, med hensyn til ståsted, forventninger og bekymringer knyttet til den nye CRISPR -teknologien.

Spennende tid

Det foregår forskning på CRISPR og laks allerede, men Norge står midt i en spennende tid hvor politikerne skal ta stilling til å endre et lovverk som kan åpne opp for at for eksempel CRISPR teknologien kan tas i bruk. Tekna har erfart at debatten i bransjen om avlsmetoder og genteknologi er høyst aktuell. Vi ønsker gjennom dette prosjektet å se nærmere på hvilke muligheter dette vil gi havbruksnæringen.

Det blir innlegg fra blant andre:

Velkomst president i Tekna Lise Randeberg

Anna Wargelius - Havforskningsinstituttet
Hilde Mellegård - Bioteknologirådet
Aina Bartmann - Nettverk for GMO-fri mat og fôr

Spørsmål vi vil se nærmere på:

  • Hva er de største hindrene for å ta i bruk CRISPR i havbruksnæringen i dag?
  • Hvor bør de etiske grensene for hva genredigering kan brukes til settes?
  • Hvordan bør føre-var prinsippet vektes opp mot potensielle store fremskritt vi kan nå gjennom å teste ut ny teknologi, spesielt sett ift genteknologi?
  • Bør genredigerte organismer der man bare har fjernet DNA også merkes som GMO?
  • Hvor akseptabelt er det å endre laksens gener ved hjelp av genteknologi dersom det bidrar til økt fiskevelferd?

Arrangementet vil bli streamet.

Det blir lett servering.