Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk
17.–18. jan. 2018

Verdensledende

Norge er et av foregangslandene innen CCS og har dermed mange fortrinn når det gjelder å bidra til norsk næringsvekst og samtidig forholde seg til det grønne skiftet. CO2-konferansen følger utviklingen tett og gir deg en faglig opptatering. 

Velkommen!

Konferansens mål

Konferansen samler de sentrale aktørene i Norge innen CCS og er blitt en viktig møteplass for industrien, forskning og myndigheter for å fremme arbeidet med CCS i Norge. 

I 2018 vil konferansen fokusere på hva som foregår på politisk nivå, status på Gassnovas fem pågående studier som er det viktigste som foregår innen CCS i Norge.

Møt de sentrale aktørene i næringen

Delta i spennende diskusjon om hvordan Norge kan bli den sentrale aktøren innen CCS i Europa. Vi har alle de teknologiske forutsetningene, men infrastrukturen må på plass. Klimamålene og bærekraftig næringsvekst er nøkkelord.

Du møter representanter fra Statoil, Shell, Total, Sintef, Gassco, Cicero, Forskningsrådet, Aker Solutions, Oljedirektoratet og mange flere. Åpningen blir politisk ved Regjeringen.

Sponsor