Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk

CO2-konferansen 2018

Norge – et foregangsland innen karbonfangst og lagring?
17.–18. jan. 2018

Norge – et foregangsland med karbonfangst og lagring?

Norge er et av foregangslandene innen CCS og har dermed mange fortrinn til å bidra til norsk næringsvekst og samtidig forholde seg til det grønne skiftet.

– Norges største oljeselskap mener at uten karbonfangst og -lagring er det ikke realistisk å nå det globale klimamålet fastsatt i Paris-avtalen, ifølge Irene Rummelhoff, Statoils konserndirektør for nye energiløsninger

Mandag 2. oktober 2017 undertegner Statoil, Total og Shell en samarbeidsavtale

Prosjektet er en del av norske myndigheters satsing på å utvikle fullskala karbonfangst og -lagring i Norge.

Partnerne har stor tro på at det solide partnerskapet har gode forutsetninger for å utvikle dette pionerprosjektet.

De tre selskapene har en felles visjon om en infrastruktur for karbonlagring og samarbeidet vil danne grunnlag for etablering av videre samarbeid i bygge- og driftsfasene.

CO2-konferansens mål

Konferansen samler de sentrale aktørene i Norge innen CCS og er blitt en viktig møteplass for industrien, forskning og myndigheter for å fremme arbeidet med CCS i Norge.

Tekna og programkomiteen tilbyr et spennende og meget aktuelt program med mange sentrale innledere.

Du møter representanter fra Statoil, Shell, Total, Sintef, Gassco, Cicero, Forskningsrådet, Aker Solutions, Oljedirektoratet og mange flere. Åpningen blir politisk ved Regjeringen.

Møt de sentrale aktørene i næringen

Sentrale temaer på konferansen
I 2018 vil konferansen fokusere på hva som foregår på politisk nivå, status på Gassnovas fem pågående studier som er det viktigste som foregår innen CCS i Norge.

Videre presenteres pågående forskningsprosjekter og innovasjonsprosjekter og til slutt en sesjon på energiregnskap.

Møt de sentrale aktørene i næringen
Gå ikke glipp av denne konferansen, hold deg oppdatert og møt sentrale aktører i næringen.

Delta i spennende diskusjon om hvordan Norge kan bli den sentrale aktøren innen CCS i Europa. Vi har alle de teknologiske forutsetningene, men infrastrukturen må på plass. Klimamålene og bærekraftig næringsvekst er nøkkelord.

Ikke gå glipp av denne konferansen, en god møteplass med spennende foredrag. I tillegg har konferansen en uformell form som gjør det lett å komme i kontakt med deltakerne.