Hopp til innhold
17.–18. jan. 2023

Når vi klimamålene i tide?

Skal verden – og Europa - nå sine klimamål, er det nødvendig med flere klimatiltak, ett av de er CCS.

Norges satsing på CCS omfatter et bredt spekter av aktiviteter, fra forsking og utvikling til fullskala demonstrasjon og internasjonalt arbeid for å fremme CO₂-håndtering.

Teknas CO2 konferanse går nå inn i sitt 20de år som møteplass for de norske fagmiljøene som har jobbet fram teknologier for fangst og lagring av CO2

Programmet 2023

Programmet utarbeides av Tekna i tetts samarbeid med sentrale aktører innen fagfeltet fra forskingen, industrien og virkemiddelapparatet, teknologobedrifter, miljøorganisasjoner og leverandørindustrien

Vårt felles mål er at konferansen skal gi en faglig oppdatering fra pågående prosjekter fra forskningen og industrien. Det er stor aktivitet i Norge hvor store og mindre aktører jobber med CCS og grønn vekst. Representanter fra myndigheter og virkemiddelapparatet bidrar inn i programmet første dag.

Sett av datoen. Program kommer Camilla Brox,  Brox Consulting AS

Grønn industriell vekst

Det pågår et mangfold av spennende prosjekter rundt om i Norge både i og utenfor industrielle klynger. Her skapes det nye arbeidsplasser og grønn industriell vekst gjennom fangst av CO2

Med CCS teknologi kan Norge bli en fremtidig leverandør av hydrogen til Europa og samtidig bidra til industriell vekst for Norge, et spennende scenario for Norge og Europa

Sett av datoen og ikke gå glipp av denne konferanse som samler sentrale aktører som jobber for en grønnere framtid og norske arbeidsplasser

Konferansen gjennomføres fysisk på Scandic Hotell Fornebu og vi håper å se deg

Med CCS teknologi kan Norge bli en fremtidig leverandør av hydrogen til Europa og samtidig bidra til.

  • Logo for FN's bærekraftsmål nummer 13
  • Logo for FN's bærekraftsmål nummer 17