Hopp til innhold
17.–18. jan. 2023
Scandic Fornebu Hotel, FORNEBU

Velkommen!

Teknas CO2-konferanse er landets største og mest sentrale møteplass innen CO2-håndtering og grønn vekst.

Vi samarbeider med sentrale aktører innen forskning og industri i utarbeidelse av programmet.

Konferansen er inne i sitt 21. år og har oppgjennom årene vært en  svært viktig møteplass for fagmiljøene som jobber dedikert med fangst, transport og lagring av CO2.

Norge har fått to fullskala fangstanlegg – ett i Brevik og ett i Oslo.

Hva gjøres politisk nå etter Langskip og hvordan legges det til rette for skalering av verdikjeder og skape en fremtidig industri og arbeidsplasser i Norge og hvordan posisjonerer vi oss i det europeiske energimarkedet?

Programmet 2023

Det faglige programmet skal formidle hva som foregår innen teknologiutvikling og forskning, forretningsmodeller og kommersialisering samtidig som vi utfordrer mydigheter og virkemiddalapparatet.

Konferansen gir deg en faglig oppdatering fra pågående prosjekter fra forskningen og industrien. Det er stor aktivitet rundt om i Norge hvor større og mindre aktører jobber med kommersialiering på CCS.

Hva må til for å skape en industri og nye arbeidsplasser, hvor er flaskehalsene?

Vi legger opp til kortere innlegg og flere samtaler og debatter.

Konferansens programleder er Camilla Brox.

Sett av datoen, vi håper å se deg og dine kollegaer!

Grønn industriell vekst

Det er hevet over enhver tvil at norske teknologer alltid har vært og er meget opptatt av innovasjon. 

Håndtering av CO2 og mulighetene med fangst, transport og lagring har mange jobbet målrettet med i over 20 år.

I dag pågår det et mangfold av spennende prosjekter rundt om i Norge både i og utenfor industrielle klynger. CO2-håndtering gir muligheter, ikke bare for klimaet, men også for verdiskaping, nye industrier og flere arbeidsplasser.

Sett av datoene og møt industriaktørene, forskerne og virkemiddelapparet som alle jobber mot en grønnere fremtid. 

  • Logo for FN's bærekraftsmål nummer 13
  • Logo for FN's bærekraftsmål nummer 17