14. sep.
kl. 09:00–15:00

Tekna og NITO inviterer til dagskurs med fokus på byggherreforskriften.

Meld meg på

Beskrivelse

Ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på den enkelte bygge- og anleggsplass, er et samspill mellom flere aktører. Byggherreforskriften beskriver i hovedsak pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen, men omfatter også ansvar og plikter for prosjekterende og utførende virksomheter.

Byggherreforskriften skal bidra til å forebygge ulykker og helseskader ved å sikre en trygg hverdag for arbeidstakere på bygg- og anleggsplasser.

  • Men hvor langt strekker byggherrens ansvar seg i forhold til dette?

Mer informasjon og eventuell påmelding finner du på nettsiden til NITO.

Dersom du skal påta deg rollen som koordinator SHA, kan koordinatorskolen være mer aktuell for deg.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

(P1) Kurs i tilslagskontroll

Bygg, anlegg og eiendom

BIM i prosjektgjennomføringen og driftsfasen

30. aug.
kl. 09:30–16:30