10. feb.
kl. 09.30–16.00

Tekna, NITO og RIF inviterer til dagskurs med fokus på byggherreforskriften.

Meld meg på

Beskrivelse

Byggherreforskriften skal bidra til å forebygge ulykker og helseskader ved å sikre en trygg hverdag for arbeidstakere på bygg- og anleggsplasser. Men hvor langt strekker byggherrens ansvar seg i forhold til dette?

Endringer i forskriften trådte i kraft 1. januar 2021. Vi gir deg en oppdatering og innføring i endringene – hvilke konsekvenser får det for din virksomhet?

Ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på den enkelte bygge- og anleggsplass, er et samspill mellom flere aktører. Byggherreforskriften beskriver i hovedsak pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen, men omfatter også ansvar og plikter for prosjekterende og utførende virksomheter.

Mer informasjon og påmelding finner du på siden til NITO

Nysgjerrig på koordinatorskolen?

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

BIM for anlegg – med fokus på VA

27. jan.
kl. 09.30–16.30
Microsoft Teams, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

(P1) Kurs i tilslagskontroll

Bygg, anlegg og eiendom

Miljøriktige materialvalg

10. feb.
kl. 09.00–16.00
Oslo sentrum, OSLO