26. sep.
kl. 09:00–16:00

Faggruppen for Bygg og anlegg (Tekna/NITO) inviterer til dagskurs med fokus på Byggherreforskriften.

Meld meg på

Beskrivelse

Byggherreforskriften skal bidra til å forebygge ulykker og helseskader ved å sikre en trygg hverdag for arbeidstakere på bygg- og anleggsplasser.

  • Hvor langt strekker byggherrens ansvar seg i forhold til dette?

  • Når blir byggherreforskriften gjeldende?

  • Hvilke ansvar har de ulike aktører iht. byggherreforskriften?

  • Hvilke krav stilles til ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i planleggings- og prosjekteringsfasen?

  • Hvilke krav stilles til utforming av SHA-plan?

Mer informasjon og påmelding finner du her.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: