26. okt.
kl. 10.00–16.00
Oslo Sentrum, OSLO

Byggherreforskriften skal bidra til å forebygge ulykker og helseskader ved å sikre en trygg hverdag for arbeidstakere på bygg- og anleggsplasser. Men hvor langt strekker byggherrens ansvar seg i forhold til dette?

Meld meg på

Beskrivelse

Endringer i forskriften trådte i kraft 1. januar 2021. Vi gir deg en oppdatering og innføring i endringene – hvilke konsekvenser får det for din virksomhet?

Ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på den enkelte bygge- og anleggsplass, er et samspill mellom flere aktører. Byggherreforskriften beskriver i hovedsak pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen, men omfatter også ansvar og plikter for prosjekterende og utførende virksomheter.

Foredragsholdere er Ottar Egset, Advokatfirma Føyen AS og Hilde Waage, EBA Agder.

I løpet av kurset går vi gjennom blant annet følgende:

  • forskriftens anvendelsesområde, herunder grensesnittet mellom byggherreforskriften og annet regelverk som regulerer helse, miljø og sikkerhet
  • byggherrens ansvar og forpliktelser, samt koordinatorenes arbeidsoppgaver
  • krav til ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i planleggings- og prosjekteringsfase
  • risikovurdering og utforming av tiltak i SHA-planen
  • rollekonflikt – når har vi det?
  • prosjekterendes ansvar
  • entreprenørenes plass i forskriften

NITO, Tekna og RIF har inngått samarbeid om gjennomføring av kurs for våre medlemmer innen bygg, anlegg og eiendom.

Meld deg på kurset via nito.no

Samarbeidspartnere

  • Nito logo
  • Rif logo
  • Tekna logo

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

AutoCAD og LT basis I

12.–14. apr.

Bygg, anlegg og eiendom

"Trent" - Trening i prosjekteringsfasen med VDC og Lean som metode

12.–13. apr.
Oslo Sentrum, OSLO